Ncikazi, zitha, langa, tshapha, mathebula, jonas, ndima azilingani ezeyikhuthali nezamavila, nhloso yenkosi, nina baselangeni

Izithakazelo zakwa Zitha. Zitha Clan Names

Zitha Clan NamesZitha kaLabase,Ndawonde!S'bhene senala!Chochozela!Nyama yentini!Wen'owangena esibayeni kwanuk'inyama!Wangen'exhibeni kwanuk'utshwala!Madani!uZitha omuhle omhlophe nangenyawo!uMakulandela owalandel' inkosi wayibiyela ngodaka!KwaZitha akuvalwa ngemivalo kuvalwa ngamakhand' Read more