Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Guliwe Ntozimandla
Omal’ukwehlulwa
amagwalagwala
Inkwezaki
Abavali ngemnyango bavala ngamakhanda amadoda
Omlatshwa

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here