Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Izithakazelo zakwa Hlatshwayo Clan Names and brief history

Izithakazelo zakwa Hlatshwayo | Hlatshwayo Clan Names and brief history
Abantu bakwa Hlatshwayo bahlobene nabakwa Ngwane nabase Swazini.
Ulibo lwabo luhamba kanje:

Mhayise, Langa, Hlatshwayo, Sophikwase, Cebisa, Ngwanya, Mhlaba, Mgogodlane, Siyendane, Muleshe, Mhlaba2, Mgogodlane2 (Swazini)

Indlu yase Bergville:
Mgogodlane, Makhwelela, Shali, Novoyi (Somtseu) Siphiwe, Thulani, Siyendane, Manukuza, Mgezeni, Bambuhlanga.

Indlu yase Gege:
Muleshe, Mahubhu, Velamuva.

Nazi izibongo zakwa Hlatshwayo:
Ngwanya, Siyendane,
Gidogongweni ovalumnyango ngamakhanda amadoda,
Cebisa ka Mbengeshe,
Wena owacebisa amakhosi,
Mhayise wako Langa,
Hlatshwayo abahlabizinkomo zamadoda esibayeni,
Bazidle bangasolwa,
Mgogodlana,
Nina enanqoba ibutho lika Gobizembe,
Ngelengele!

Ndlovu

Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni: U-Gatsheni wazala u Lamula, U-Lamula wazala u Zingelwayo, U-Zingelwayo wazala uMpongo, U-Mpongo wazala uNgema, U-Ngema Read more

Mkhwanazi

Abakwa Mkhwanazi (taken from Indabuko Yakho) Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Read more

Previous

Myeni

Next

Ndebele of Musi

18 Comments

 1. NOMFUNDO HLATSHWAYO

  I AM NOMFUNDO HLATSHWAYO ,JUST WANT TO SAY AM VERY HAPPY TO KNOW MY ROOTS AS HAYISE . ALL I WANT TO KNOW IS THAT DOES THE HLATSHWAYO HAVE ANY CULTERE TO FOLLOW AS THEY GROW. AKE NGITHI NJE NGIJABULE KAKHUKU FOTHI NGIYA ZIQENYA NGOKUBA WAKWA HLATSHWAYO

 2. lindokuhle

  Lindokuhle Hlatshwayo from Standerton ngibonga ukwaz izithakazelo zam kudala ngitshelwa okungaasizo

 3. kingsley

  its good to know that i have i brother is south Africa

 4. Phesheya

  Ngingu Majaha Hlatshwayo umtukulu wa matokilihlane lotalwa ngula sacolo Bana sitimane bavela enquthu.

 5. Talatiya Hlatshwayo

  Okunye ngiyahambisana nakho kodwa okungye kuyaphuma kimi ngokolwazi lami, nophando englwenzile, ngokozalo ikakhulu olwase Kzn, umkhunyane, Dumbe ne Nquthu. Ngyethemba iqiniso sizolithola elifanayo. ihubo langapha liyehluka kancane kuleli kepha thina e Dumbe nabase Mkhunyane nabase Nquthu silicula ngokufana ngyofisa ngwanya sike sixhumane no Nqobile Hlatshwayo wase Swaziland ngnesiqiniseko unawo ama details angasisiza sonke, bese ng cela nawe silekelelane ngonyaka wokuzalwa kwa Syendane

 6. Dumisa Hlatshwayo ka Sipho ka Zaba ka Ndumanduma ka Dodomba.

  Ngelengele!!!

  Umlando wethu uyadida kanye namakhosi ethu athulile ngalesizwe esihle samaHayise. Ngichaza ukuthi singami endaweni eyodwa futhi sazi ukuthi sikhonza kwamaphi amakhosi kulezwe. Masihlangane isizwe madoda futhi sibambisane, ngisho uHlatshwayo Eswazini, eMpumalanga, eZimbwabe, eMozambique,KwaZulu, eSoshangane kanye nase Goli imbala. Sizalwa isende elilodwa manje kwamele sihlanganise isizwe. kwamele sibuyele emakhosini ethu siyenze umhlangano wethu.

  Mhayise wakho Langa. Cebisa amakhosi
  Ngelemuthi…

 7. mthunjwana maphosa

  Hello to everybody I would like to know more about my clan aboMaphosa because it is said that uHlatshwayo is our ultimate ancestor and he begot uMgamezulu who then started the Maphosa surname,by the way I am swati

 8. Zanele

  Ngicela ningifakela izithakazelo noma izibongo ezihambelana no Mhlongo bakwethu

 9. Luyanda Makhwasa

  Ngiyacela nina be Nguni ngicela onolwazi ngesibongo sakwa Makhwasa umsuka waso nomake onolwazi oluncane ngingaluthokozela kakhulu

 10. At last I know who am I and I know where am going.Thank you very much about this fruitful information of my forefathers and my ancestors of the greatest surname Hlatshwayo.

 11. Sibusiso Hlatshwayo

  Personally i know about all these versions and some of the history from many elders i have gathered information from, and when they tell you about this history they would always emphasise that anything else is not true. So would i be wrong by concluding that these are just man made theories without evidence hence there is no one who come with one history containing some form of proof without these many VERSIONS. This word tells me a lot about many people who are happy about this with no questions asked. Yes i do know that we originally come from Swaziland, but really guys im not happy about how people tell their own VERSION History on how we came about here in South Africa and the Origin of our Surname

 12. Ntuthuko Zwane

  The Hlatshwayo can also be written as Hlatshwa or HalaTshwa – indicating the meeting of 2 tribes. The Tshwa is the Tswa tribe of the Tsonga (Tsonga actually means Tswa+Ronga (pronounced Dzonga). The other tribe that forms part of the name is the Hala – AmaHala or AmaHla or AmaDla are part of the Makua or Makwa clan that came from a Sibiya lady and your common ancestor, Chaluba or Qelebe or Calubi or Caleb, the son of Mzolo/Mtolo/Zulu or Ezlon/Hesron, who is the son of Judah and a twin (with Zela/Zera/Zila/Zorka/Zonga or Dzonga, son of Judah), the sons of . Makwa also has another clan where his wife was Naara or Naala or Nwala – this gave rise to the name Vanwa’nathi – the second part I suspect because they mixed with Mntungwa or Maonathi or the Velanathi priests or Amalevu – not sure yet. The Sibiya do have a praise line that says “iNkomo esengelw’ emaweni (maoeni), yasengelwa esibayeni, akusiyona eyakhona.”

  Tswa comes form the older brother of Mzolo/Zulu/Msolo/Msolwa/Mtolo, called Sela or Sera or Silo or Shilo or Shela or Shera. You might know them as Gasela or Ga-Sera which are the people we call AbaTwa (Central Africa) or AbaThwa (Southern Africa). There are lots more ways this surname is written such as Shilo, Mashilo, Mashiloane etc. Shilo’s mother was called Aaliyah, daughter of Sue or Swa or Shewa or Shuwa, the Canaanite or Umncanana). The Twas came down from Mozambique and occupied KZN as the Mthethwa clans and their associated Xhosa, Sotho and Tsonga Tswa tribes.

  USibiya is actually quite a big clan for us Bantus. The women of Sibiya have kept us going for quite a while as the daughters of Sibiya have intermarried to produce a lot of families. The line goes like this. Abraham, begat, Isaac, Isaac begat Jacob/Israel/Isahel/Isahle, Israel begat Judah/Dumisa, who begat, Hesron/Ezron or Hesoron or Hezoron or Hetolon or Hezulun = Zulu, who begat Caleb/Chalubai or Celebe or Calubi, who married Abia or Sibiya or Mabiya to produce Thecua or Thekwa (Makua) who then marries Naara on one side and has issue and then marries Halaa on the other side and gives birth to sons: Sereth/Seleth – mSelethi/Sereti, Isaar (so you have HalaBisaar or Hlabisa (Mgabhi and Mugabe also come from here as Mga Bisaya) and Ethnan or Hala + Ethnan = Hlathi which can be written as Khathi.

  In Africa, the Twa are part of the Swa people who then make up one third of the Mbuti or Phuthi setup. The other part are Efe and Asua or Asuati. These are tribes in Central Africa. Just google it. On the other hand, the Makua are all over Africa and the world as they were the most-traded slaves in Southern Africa. Most South Africans of this group are released slaves of the 1600s to 1900s AD. Some were some of the 65,000 slaves that were brought to cape Town by the Dutch and British, often from other places assuming that they did not come from here. Some came from India, people of dark-skin and some of mixed race who claim to be indian or coloured or white today. The Phuthi fall under the Tlokwa or Hlongwa hold with strong routes in Zululand, North West (Zulus calling themselves Tswanas) and Mozambique.

  The Makua/Makwa are also part of the Mijikenda (a social-military-political arrangement in Kenya-Tanzania where we have a lot of tribes that have our history in better quality) which consists of nine clans made up of the:
  1. Makua – who Mjikenda claim have Mozambican 1400s AD origin.
  2. Diko (or Dingo as in the Mandingos – the historians say they only exist in West Africa, wrong – The Bhaca in particular claim this line and they also claim they come from Ntombela KaZulu.
  3. Kamba – hidden treasures of Africa. Widely known as Bhayi (the tribe of PE), Mamba (Mkhize and Mbulazi Tungwa clan), Mbai (Zim), Nyai (Zim and Moz), Pai (Pedi and Zim), Mumbai (as Kadamba and the remnant tribes) – a city in india – it gives you the clearest detail of the hidden nature of who we are – India is about half black or mixed with negroes like myself the ones that came here are just white people that have mixed with us and then just mixed with themselves. If they mix with white people only, they will eventually turn white again over 2-3 generations. No one is telling us, WHY? These 3 make up a lot of the tribes in South Africa, regardless of language. Language in fact is inconsequential. If we had to ignore language and looked at facts. Blacks in South Africa would claim that close to 90% are Zulu or Israelites (if they knew the info).

  To verify my details, use the Douay Rheims catholic Bible and read chronicles from start to finish and make notes. Also read up on tribes from other countries and compare to our praise names. You can just google them. But be sensible and use intra-Bantu language rules. For instance, Mpemba = Bemba = Kamba = Kadamba and then go in and verify this and move on.

  The last thing is that Mtolo gave birth to Chaluba who gave birth to Hur (Chaluba had 6 wives and a lot of children – it’s all in the Bible). Hur in South Africa is called Hulu or Hulubi or Hlubi or Hurutse-Khuluse or simply Khulu or Ngulu or Kuru as in Kurumane, who was Mzilikazi’s son. In the rest of Africa he was called Kru or Kuyu as in Gikuyu (a Kenyan tribe that has the same surnames, customs and are carbon copies of us and us them – especially the Sothos but they do not claim to be Sothos- it is prudent to note that some in Kenya and neighboring Uganda-Burundi-Rwanda do claim to be Huthu which = Suthu. Before the break-up, to cut a VERY long story short, the Hlubi used to travel or have politically governing association with the Sela-Sua and the Zonga-Asua or ASwati and they were called by Sela’s first born’s name HerHer or Helehele or Ngelengele. Her means merciful and gracious, referring to God. This is seen in my name Siphesihle or Siphesihele (you’ll find Siph or Sipha or Zepho – meaning gift, to be a Biblical name) in its original form. But Hele is also written as Tele or Tle or even Tre, Ger or Gele or Ngelengele or Gere or Jere or Here etc. – this is why Gere is a big surname with Bantu and it means the opposite of Jail. In SA you see it as the showing of one of the largest black polity – the Mmutle Koena or the Mvundla(ne) Sotho-Zulu clan. Let’s also not lose that Satle or Sahel also means Israel which means: “You have contended with man and you have contended with Angel, therefore God has been gracious and merciful to you.” The false Hebrews who write about it now, do not understand the last part. If you read about how they interpret the Bible, you will find out how much guess-work is involved. I find that I can understand some sections better because I understand Nguni and Zulu. Jacob had wrestled all night with an Angel and indeed anyone who can even talk to an Angel has God’s grace and mercy. He wrestled the Angel THE WHOLE NIGHT!

  Enough said?

  • Zakhele kaMalandela

   This is very comprehensive and well researched. I would appreciate the contacts of Mr Zwane to get more information. I’m very passionate about this topic – our geneology from Abraham/Noah to what we know today as Nguni/abaNgoni/Zulu Nation.

  • Linda hlatshwayo

   Much of what you wrote here is wrong…coming from a Hlatshwayo..

   • Linda hlatshwayo

    Meaning what Mr Zwane wrote

 13. Duma

  I agree with you Linda. I totally disagree with what Mr Zwane has said.

 14. Duma

  CAN A HLATSHWAYO MARRY A DLAMINI?
  Yes, a Hlatshwayo can marry a Dlamini. In fact many Dlaminis and Hlatshwayos in both Swaziland and South Africa has intermarried.

  CONCERNING MY LINEAGE>
  i am syill to consult with my elders to find out about my lineage (our lineage from Mahubhulu to earlier times; if ever possible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: