Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Myeni

Abantu bakwa Myeni babebizwa ngokuthi abakwa Myeki besahlala eBabanango eduze komfula uMhlathuze.
U Mlambo wazala u Ngwenya no Nsinde. U Ngwenya wabe esakha isizwe sakwa Ngwenya kanti uNsinde wenza esakwa Nsinde.
UNgwenya uDuma, u Duma nguye abantu bakhe abagcina bengabakwa Myeni.
Bagcina befuduka baze bayofika eNgwavuma lapho abafika khona bahlala nabantu bakwa Mngomezulu ababebuswa yinkosi yabo uZondiwe.

Ake sibalamanise abakwa Myeni:
uMbambo wazala uMabaso (Hhayi wakwa Mntungwa)
uMabaso wazala uNgwenya no Nsiande,
uNgwenya wazala uDuma,
uDuma wazala u Mdolomba,
uNsinde wazala u Maguma,
uMaguma wazala uLundini,
uLundini wazala uVuma no Mlangazi,
uVuma wazala uSiphike owazala uMkakwa,
uMkakwa wazala uNkunzi,
uSiphike ka Duma wathuthela eSwazini, lapho afike akhothamela khona.

Izithakazelo zakwa Myeni:

Mdolomba,
Mzukase,
Mnguni,
Mzimela,
Mziyankatha.

Ndlovu

Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni: U-Gatsheni wazala u Lamula, U-Lamula wazala u Zingelwayo, U-Zingelwayo wazala uMpongo, U-Mpongo wazala uNgema, U-Ngema Read more

Mkhwanazi

Abakwa Mkhwanazi (taken from Indabuko Yakho) Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Read more

Previous

Nzama

Next

Izithakazelo zakwa Hlatshwayo Clan Names and brief history

16 Comments

 1. Mbhobho I mean

 2. Izithakazelo ZakwaMafuleka
  Ndinisa
  Mbobho kaBikwayo
  Mlaba
  Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo
  Mzomba
  Ndlela zinomswani njengezendlovu
  Thuliswayo
  Bhejelibomvu!!!

 3. 0725311742

  nazi izithakazelo zakithi uma seziphelele
  Mnguni,nsinde, mzimela
  mnguni waseningizimu
  wena owawela imfolozi nemfolozana
  wawela umkhuze nomkhuzana
  wathi ungaphesheya komfula wachatheka ugwayi wabhema
  ngisho nasentendeni yesandla uyenela
  wena wakwa Mdolomba ongengakanani
  ngoba nasothini lomkhonto uyahlala
  mabasa endleleni zombili
  enye eyokuya enye eyokubuya

  nanti I HUBO lakwa MYENI

  AKE SILUNGUZE SIKE SIBONE
  SAZE SAFELA NDAWONYE
  AY WE MANKWILI
  AKE SILUNGUZE SIKE SIBONE
  SAZE SAFELA NDAWONYE

  ELINYE LITHI

  YATHUTH’ INTUTHWANE
  IYISA KWA MHLABA
  BAYENQABA NGINGENE ESOKWENI

 4. Nosipho myeni

  Ngcela ukwaz ukuth abakwamyeni bakuhlanganisa konke yini umdolomba no mnguni ngizwa abaye bath bahlukene omyeni

 5. Nontobeko Hlekwayo

  Ngicela ongangisiza ngezithakazelo zakaHlekwayo

 6. Musawenkosi Vuma

  Mina ngifisa ukwazi ngesibongo sakwaVuma ukuthi sivelaphi, nezithakazelo angizitholi ma ekhona ozaziyo ngingajabula ukuzazi.

 7. Thnks a lot to know more knowledge about the MYENI’S surname this is for the sake of my daughter n her father yena ungowakwa myeni EMANYISENI THNKS 4RM THULISILE NXUMALO.

 8. Thabile Mendu

  Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Mendu

 9. THOBEKILE

  Mina ngingowakwa Myeni elavumisa ngidinga usizo angiwazi undeni wami ngyafisa ngelinye ilanga ukuxhumana nawo ukhona yini onganginceda plz igama lababa u Sikelela Myeni

  • Musawenkosi Vuma

   Uma kungenzeka Abe ukhona awazi isibongo sakwaVuma nomlando waso angisize, nangezisho zakhona.

   On Wed, 13 Jun 2018 00:11 Izibongo Nezithakazelo, wrote:

   > THOBEKILE commented: “Mina ngingowakwa Myeni elavumisa ngidinga usizo > angiwazi undeni wami ngyafisa ngelinye ilanga ukuxhumana nawo ukhona yini > onganginceda plz igama lababa u Sikelela Myeni” >

 10. Israel Myeni

  Izithakazelo zo Myeni..

  Myeni, Mnguni
  wena wase Ningizimu,
  wena owawela iMfolozi neMfolozane,
  wena owawela uMkhuze noMkhuzana,
  wena omabelemade ungancelisa ingane ngaphesheya komfula,
  wena kaMdolomba ongengakanani nasentendeni yomkhonto ungahlala.

  Mnguni Malambe, ingwenya ayidli enye ingwenya,
  ithi ingadla enye ingwenya isuke isilambile.

  AbakwaMyeni abayidli Insingizi ngoba yabathusa ngaseMhlosinga bengayazi lenyoni, bethi isilwane.
  Wena owabhala ngozipho abanye bebhala ngempenseli.
  Izindlu zakwaMyeni uNsinde no Mdolomba….

 11. Israel Myeni

  Mina ngingowakwaMyeni Eswazini. Ngizalwa ngu Maduna indodana ka Ngngelezi owayeyiduna eNtabayengwe ngaphansi kweNkosi un Zombizwe Mngomezulu.

 12. Thobekile

  BANI OWAZI IMIZI YAKWA MYENI E SWAZINI KWELAVUMISA?PLZ ASHO IF EKHONA OWAZIYO

 13. Nontokozo Ngwenya

  njengoba ngihlobene nabakwa Myeni ingabe ngivumelekile yin ukusebenzisa izithakazelo zakwa Myeni uma nginga zazi ezakwa Ngwenya?

 14. moffat

  Is there anyone knowing about the surname Xhakaza pls let me know if you are there

 15. ntombieh kunene

  Ngicela ukwaziswa ngezithakazelo zakwakunene odlomo nt ngwenya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: