Incazelo:

Lokhu umuntu ukusho uma esuke udlulisa ukubonga okukhulu;
noma uma esuke ekhombisa ukujabula ngokwenzekile.


More information is available on our YouTube channel