Incazelo:

Lesi sisho sichaza ukuthi umuntu wokuhamba weneliswa ilokhu anikwa khona / umhambi wamkela noma yini omnika yona.


More information is available on our YouTube channel