clan names πŸ’™ clan history πŸ’―

izithakazelo

Itinanatelo taka Ncongwane? Ncongwane Clan Names

Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Itinanatelo taka Ncongwane, Ncongwane Clan Names
Ncongwane: Mvila Ndzimandze Nkhwakha lebomvu

Nkulumo tiyamlandzela ngob’ atimnamatseli kube tiyamnatsela ngabe akasabonakali

Ngumasoma intfombi lenhle kukhale sonke Sive sakaNgwane sibutane kutsi wentani uMvila ?

Kuvakale sekuphendvula indvuna yeSive itsi “tintfombi atimcomi ngoba timvela kepha timcoma ngoba timtsandza”

Ichudze likhal’ emin’ amany’ ekhal’ eyintatsakusa

Sendze kalingeni lingena ngokucindzetelwa

Previous

Izithakazelo zakwa Thanjekwayo? Thanjekwayo Clan Names

Next

Izithakazelo zakwa Tlou Maphuthuma

2 Comments

  1. Zodwa Ngcongwane

    Mine ngingu Ngcongwane Masombuka please bengcela sona ngalokuphelele πŸ™

  2. Themba

    I am from Ncongwane, I don’t know my father physically πŸ₯Ί I just know his voice and I wanna know my tradition so badlyπŸ₯Ί

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: