Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Mntunzi Clan:

Nyukwana,
Homposhe,
Njifile,
Ntibane,
Pepepe,
Thambo lihlab’elimzondayo,
Qabel’eliweni!

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here