Nala Clan:

Mpembe,
uNdokose,
Nokhay’ehlungwini,
uNgquma,
uNojakadelana,
uSbheku-bhekuza,
uMpondo zihlanjiwe,
uJiba isihlobo sikaDzangwe,
uHlubi.
Originally from amaHlubi and abaThembu tribe.

Izithakazelo zakwa Dladla ziphelele zonke

Dladla Clan Praises: Mgabadeli, owagabadela izinkundla zakwabulawayo, gadlela, dwala, mpembe, mhlophe, vezi, dladla, nyazitha, magalel'agiqe njengeshongololo,  nhliziyo zimhlophe, mapha azay'ncishe Read more

Nala Clan Names

Iziduko: NalaNala, Ndokose, Mpembe, Nomgquma, Nojakadelana, Inkomo enhle yaphiwa amaNala nobuhle bayo, Osibhekuza, Omakhanya ehlungwini kuhlwile!