Izithakazelo zakwa Shamase

Nzima,
Bongi,
Mawela,
Mfemba,
Mafingo!
Nina abase iweleni enawela ngelikhulu abafokazane bawela ngelincane besaba ukwemuka.
Wena dlozi lo muntu o mdala nyanda ye zulu, wena zinja zi ya bulwa nge ntwasa nyanga
Wena mhlathi nqcaphela ku nqcokolwa
Wena ka jojo odla eyedwa wena ka siphendukazana onje nga waka Ndlela, nina oDlamlenze dafosi mzondo wey’ntaba !

Izithakazelo zakwa Ndawo
Izithakazelo zakwa Ndawo

Izithakazelo zakwa NdawoNdawoYamelaKhozaKhobeni!Mphahlwa

Izithakazelo zakwa Nxongo
Izithakazelo zakwa Nxongo

Nzimande, Nkonjane Sonany Sondiyeko Mathithy Nyamazane Jojokhalo Mpohlo Ncuncu Maphuza kwezide iziziba! Mantsholo!