Inyanga NgesiZulu Januwari (January) Masingana Febhuwari (February) Nhlolanja Mashi (March) Ndasa Eph’reli (April) Mbasa Meyi (May) Nhlaba Juni (June) Nhlangulana Julayi (July) Ntulikazi Agasti (August) Ncwaba Seph’themba (September) Mandulo Ok’thoba (October) Mfumfu Novemba (November) Lwezi Disemba (December) Zibandlela
Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more

Izithakazelo Zakwa Sibindi

Sibindi Clan Names: ESibindi, eGodonga eMsundulomunye, Bengwani, Mtungwa weZembe Mbuduma kaMasoka kaManala, Wen' owasok' Amadod' elibele ethi awuyikusoka, Kant' usoke Read more