Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Izithakazelo zakwa Gwala 😍 Isinanatelo sakwa Gwala

Vilakazi,
Ndzimandze,
Mdluli,
Gwala,
Mphephethe,
Nyawotimhlophe ngokunyatsela itihlabathi tolwandle,
Myeka khamangwa,
Majiya Ngwekazi Nkondlwana,
Mdlovu omatubutubu,
Umhlwehlwe odume njengoZulu,
Mancama ngenhlunu.
Lugwashu,
Matshinga waseMaphephetheni,
Sihlase Binda,
Binda!
Mphephethwa,
Wena kaGama,
Mantshinga waseMaphephetheni,
Owagwaz’ ate ame ngeklwa,
UNgwevu noNgwavuma,
Nina baseNgwedze neNgwavuma,
Sihlase!
Owadl’ umkadadewabo,
Watsi akananyongo,
Watsi akanamehlo,
Umhlehlo sibhanhakazane,
Malinga khilu hohlo,
Bamchatha ngohlanga betsi akafe,
Kantsi lapho engasayukufa impela baze banqoba!
Gcuma omuhle espongo,
Gcuma omuhle emehlweni,
Gcuma omuhle nangaphasi konyawo