Izithakazelo zakwa Mabila, Mabila Clan Names
Mabila !
Solane
Mkomati
Limisa ngenkhomo ngobe tjwala buyaphuta kubila !

Mabila (sinanatelo)

Mabila Solani Mkomati Limisa ngenkhomo wena lowasola indzaba emadvodzeni watsi tjwala buyaphuta kubila. Sbongwesihle...Mabila

Izithakazelo zakwa Qoma

Izithakazelo zakwa Qoma | Qoma Clan Names