Gamedze
Gele
Mzamane
Ngonyama
Thole lesilo
Masikane
Mahlungulu
Maqaqasi
Mbewenkulu

Izithakazelo zakwa Mjoka

Gamedze Gele Mzamane Ngonyama Thole lesilo Masikane Mahlungulu Maqaqasi Mbewenkulu

Izithakazelo zakwa Mjoka

Mjoka, Mnene, Ngubende, Abantu abahle, Zinya, Mthungebeyeni, Soshwayo, Mvunyelwa, Didane!