Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Izithakazelo zakwa Malinga

Ndumo, Zindela, Mlotshwa, Gumakhulu,

Shazi, Bhayeka, Bombo, Nontshiza

Tsambekwayo, Mcusi, Hlanguza

Owaling’ ukuyihlomis’ ebusuku,

Nzalo kaMagidela, 

Omnyama ngentamo,

Owazil’ inkatha bekuthezelile,

 Owalinga izintaba zendelana 

iZungezi neHlobane, Waling’ ukubulala, 

Walinga isihlalo sobuKhosi 

bakwaMzizi balingeka bakunika, 

Wen’ olingana nazozonk’ izidalwa zomhlaba

,Ndlovu ezidla ekhaya ngokuswela umelusi,

Malinga kaSigudu 

enagund’ inkom’ engenankonyane, 

Mchokama nyawo zimhlophe,

Ogudlindl’ enokudla, oMgedwane,

Ojozana elibomvana elisikaz’

ukubagwaza bonke,

 sigwinya mkhonto nothi lwalo, 

amaLala inqaba yamakhosi

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here