Izithakazelo zakwa Malinga

Ndumo, Zindela, Mlotshwa, Gumakhulu,

Shazi, Bhayeka, Bombo, Nontshiza

Tsambekwayo, Mcusi, Hlanguza

Owaling’ ukuyihlomis’ ebusuku,

Nzalo kaMagidela, 

Omnyama ngentamo,

Owazil’ inkatha bekuthezelile,

 Owalinga izintaba zendelana 

iZungezi neHlobane, Waling’ ukubulala, 

Walinga isihlalo sobuKhosi 

bakwaMzizi balingeka bakunika, 

Wen’ olingana nazozonk’ izidalwa zomhlaba

,Ndlovu ezidla ekhaya ngokuswela umelusi,

Malinga kaSigudu 

enagund’ inkom’ engenankonyane, 

Mchokama nyawo zimhlophe,

Ogudlindl’ enokudla, oMgedwane,

Ojozana elibomvana elisikaz’

ukubagwaza bonke,

 sigwinya mkhonto nothi lwalo, 

amaLala inqaba yamakhosi


More information is available on our YouTube channel