Izithakazelo zakwa Mncina
Khwanati,
Mafuyandvuna,
Ginginini,
Nyawonkhulu,
Bikatana,
Wena wachamela esigodzini setjwala,
Wanyenyela Mkhwanati,
Suthu,
Matalankhosi.

SINANATELO Saka Mncina

SINANATELO SakaMncina Mkhwanati, Mafuyandvuna, Ginginini, Nyawonkhulu, Bikatana, Wena wachamela esigodzini setjwala, Wanyenyela Mkhwanati.

Ngomane Clan Names

Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.