Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Iziduko zakwa Kabanyane
Nzimane, Masingila, Zaxa, Mbokazi, Masoka, Mzimkhulu, impofane ezawel’ Thukela ligcwele okwa mehl’ embuzi, Iinkcunkcu ezawaseli amazi amadwala, zisela awesiziba ngokwesaba umlomo ukunqindeka.