Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Mndawe Clan Names
Mndawe Malandzula Ngwenyama nduna wena awalandzulela abayeni beta netinkomo ngokuba weswele umalusi