Izithakazelo zakwa Mposula
Mkolo
Zikhungo zenyamazane bobuso
Nina bakakhosomba olungahlalwa nyoni kodwa kuhlala amazinyan esikabuliNina baka buso obusembonjeni njengenkabi
Nina bakadlalisa mabhengu kadlakadla
Nina bakaphuligatsha kumil igatsha
Nina baka sbindi singeth empompomeni
Ninabakwa zonda ukugxekwa kodwanonile
Wena Ndlela kade bekulanda bekulandula, bethi uyeza kanti usindwa yinkhosi yakwa nomabalane
Nina bakwa buhlalu kabuhlangan entanyeni kodwa kumathonga buyahlangana
Mkholo !
Mposula !!!

Izithakazelo Zakwa Sibindi

Sibindi Clan Names: ESibindi, eGodonga eMsundulomunye, Bengwani, Mtungwa weZembe Mbuduma kaMasoka kaManala, Wen' owasok' Amadod' elibele ethi awuyikusoka, Kant' usoke Read more

Ngomane Clan Names

Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.