Iziduko zako Nxuba
Rhudulu,
Ngcengane,
Gaduka,
Magubu wasemlanjeni,
Washota,
Nkomo zika Mpehle,
Nanko nanko namhlangenzanga nto,
Nojeq’umbengo,
Mthondw’egqwirha wunqumle ungazal’amaninzi !

Mngwevu Clan Names

Mngwevu, skhomo, zulu, mhlatyana, rhudulu!

Mngwevu Clan Names

Mngwevu, Zulu, Skhomo, Mhlatyana, Rhudulu, Tshangisa, Bhodlinyama, Snuka, Nxuba, Fak'inyama emlanjeni iphume ivuthiwe