Radebe means “Ancestor of the Amahlubi” in Zulu.

Ukuthukuthela ugane unwabu

Ukuthukuthela ugane unwabu loku kusho ukuthukuthela kodwa ungabonakalisi. Lokhu kufaniswe umuntu nonwabu lona olushintsha imibala. Read more

Ntshingila Clan Names 😍 Izithakazelo zakwa Ntshingila

ntshingila, madlabane, sphepho, mahemu ezindlovu sinothuli malandela langa liyoshona emavaneni! 

Nyawuza Clan Names

ufaku, ungqungqushe, unyawuza, uthahle ka ndayeni, ucitwayo, ubhala, ugangatha, uciya, ucabe, uncidisa, umsiza, tobe, ziqelekazi, Read more

Radebe Clan Praises

Radebe/Hadebe Bhungane, Bhungane kaNsele, Zikode, Gob’izembe, Makhulukhulu, Mehlomakhulu, Umkhulu Bhungane, NoNkulunkulu mkhulu, kodwa akangangoBhungane, Ziyengane Read more