Izithakazelo zakwa Radebe:

Ndingu Radebe uMthimkhulu uBhungane uNdlebentle zombini uMashiy’amahle uMakhulu-khulu uMafuzafulele njenge lifu lemvula  inkosazana yaseMaHlubini ka Langa libalele uBlom obovu ongasekhoyo inkulu ka Solomon no MaManci abalele ukuthula… Ah eMaHlubini! 🙌🙌🙌