Want a t-shirt or hoodie with your clans? click here to see pictures

Ke monene ga ra ditshwene ke magadimana ntweng he ba eja a ba gadime ke di noko tsa eja Mabele mashemong tsare o ja dare sase rena re ditshwene tshwene e naiwa mmele ka makopo ake naiwe ke motho wabo phokela managed moriri moshweu lehumo baswe bao llele motho wabo Sega le kgwale madibeng noko e tseyere koma batho ba tseyere matlakala


More information is available on our YouTube channel