clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Shabangu Clan name

Shabangu Clan name

Shabangu!
Gama!
Mbhele!
Dlangamandla kwaboSothole
Mbhele oluhlaza njengenxoshana
Mdluli ngokudilizizindlovu.

Eswatini version:

Shabangu mbhele loluhlata njengengcoshane, msuthu, mswati, mtungwa, mahle emabhele, Akakhetsani nakaya ebandla , ingani bafati bemabhele abayisikisi incoboza, basaba kusika bantfwa babo,, kutsiwa ungahlala nemabhele uyalibala, Mahhalahhalabe waNgwane, Tjodvo, Dlatile, Ndlangamandla,, waSithole, Wena lowabulala inDuna kwangabi indzaba yalutho, Godide, Mpemba, ndlela, kaSompisi, wena lowatsela inkosi ngelitfuli

-Posted on this blog by Prince Shabangu (see comments)

Previous

Izithakazelo Zakwa Makhanya

Next

Imilolozelo: Thula Mntwana

22 Comments

 1. Alizwa

  By: Prince Shabangu
  Shabangu mbhele loluhlata njengengcoshane, msuthu, mswati, mtungwa, mahle emabhele, Akakhetsani nakaya ebandla , ingani bafati bemabhele abayisikisi incoboza, basaba kusika bantfwa babo,, kutsiwa ungahlala nemabhele uyalibala, Mahhalahhalabe waNgwane, Tjodvo, Dlatile, Ndlangamandla,, waSithole, Wena lowabulala inDuna kwangabi indzaba yalutho, Godide, Mpemba, ndlela, kaSompisi, wena lowatsela inkosi ngelitfuli

 2. Beauty Dhlamini

  I would like to know about the Shabangu’s onthe Swati side bo Ngwane ngwadze, mabele madze and so on please. I would really appreciate your help.

 3. Kwebu

  I was told that:

  “Gwebu/Kwebu
  Mambane
  Shabangu
  Mbhele

  Lol’hlata

  Lohlala Nembehel uyalibala”

 4. M. (Lizzie) TSHABANGU

  what i know is that the spelling starting with a “t” was beause of clerks at the department of home affairs who never bothered to ask for the correct spelling ie,
  >tshabangu instead of shabangu
  >tshabalala instead of shabalala

  the “t” works with – tshala lembewu emhlabathini one can’t say shala lembewu
  so boShabangu are either boMbhele or boNgwane depending onwhere you are from.

 5. Cela ukubuza kuthi siyabafaka ini ONGWANE ethakezelweni zethu kwaSHABANGU?

  • sibusiso Shabangu

   yes siyabafaka ongwane ezithakazelweni zoshabangu

 6. Some of the Tshabangu people are from Zimbabwe

  • Kwebu

   “Abakwa Tshabangu ngabantu base Ntla. Uninzi lwabo lufunyanwa kwa Mzilikazi Ka Matshobana.”

 7. Izitakazelo zakwa Mzimba

 8. Zondwayo, osogejana siyakhiwa siyahlumahluma sakhiwa uMfazi neNdoda

 9. We are really Zulus

 10. They come from Swaziland and moved to Kwa Zulu natal

 11. Osigejane siyahluma njengotshani basehlobo

 12. From where I had read, Shabangus are originally from KZN, but due wars leading back to the Shaka times, they fled to hid in Swaziland land. The Swazi King consulted frequently for information as it is said that the Shabangu leader had a lot of and was intellectually gifted, the people of Swazi ended up calling the place after the Shabangus "kaNgwane"

  • Kwebu

   Could you please direct me to where you read that?

 13. TSHABANGU ARE FROM SWAZILAND BUT SHABANGU FROM KWAZULU NATAL

 14. THERES SHABANGU AND TSHABANGU

  • Nelisiwe

   I need to know about the Tshabangu name more

   • Kwebu

    IZIDUKO ZAMA-HLUBI by Henry Masila Ndawo. Published 1939 by Lovedale Press. Hope this helps. please download it on Google. The book has funny spelling so some words wont make sense because I had to leave out letters I couldnt figure out so please forgive me but also please add in if you can figure out the missing words and meaning. If you can please translate the whole text into INGRISH please do so because I am desperate to know the meaning of the following paragraphs I took out of the book. Henry Masila Ndawo was a Xhosa speaking African.

    ‘Abakwa Tshabangu ngabantu base Ntla. Uninzi lwabo lufunyanwa kwa Mzilikazi ka Matshobana; abakhoyo phakathi kwama Hlubi ngabangeneleli.

    “Tshabangu, Luvuno, noNgwana.

    Amafuz’ afulele nje ngenkosi Abakwa Sigejan’ asithazw’ ehlobo nasebusika.

    Izaala kulandel’ amakhosi Ngoba nazo zithi zinga makhosi.

    Ngabamaziny’ amhlophe ngoba abaseli siphungo,

    Ngoba besith’ isiphungo liyeza.

    Zizikhulu zakwa Mfaz’ obele lide,

    Owanyisisel’ umntwana ngaphefeya ko Thukela”.

    Not making this up. Please download the book and go to paragraph 51 and see for yourself. An elder translated it for me but I understood very little of his translation.

 15. SWAZILAND

 16. Where does the shabangu people belong

 17. Nodela mzimba awunikele abezizwe.
  Omalamba adlokwakhe
  Osimila sika Mshengu
  Nina enagongoloda umuntu ngomqwayila
  Odlukula dledle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: