Magagula Mthombeni Gutjwa, Gutjwa agoduke nemihlambi yakhe; Nkomtwako. Wena lowavutfwela ekhatsi njengelihwabha. Sib*mb* sikhulu umcicinini singaba sincane sifute khabo nyoko. Ngubonene, ingubo lenhle yeMatfombeni lengambatfwa bafokatane imbatfwa makhosi kuphela, Mgongoloti loluhlata njengencoshane longavutfwa netiko. Wena lowaphekwa nelitje kwavutfwa litje kwasala wena. Sibuyane seMatfombeni. Msutfu.

Sisukaphi isibongo sakwaMagagula? | Magagula surname origin

Sisukaphi isibongo sikaMagagula? Isibongo sakwaMagagula sitholakala eSwazini, eNingizimu Afrika nasezingxenyeni ezithile zeMozambique & Zimbabwe. Kuhlanganiswe nezinye izibongo ezifana noDuma, Mthombeni, Read more

Izibongo zakwa Mthombeni

Ntenga,Duma,Magagula,Thabisa,Mvenya.