Sinanatelo sakaMagagula❤️Eswatini

Magagula Mthombeni Gutjwa, Gutjwa agoduke nemihlambi yakhe; Nkomtwako. Wena lowavutfwela ekhatsi njengelihwabha. Sib*mb* sikhulu umcicinini singaba sincane sifute khabo nyoko. Ngubonene, ingubo lenhle yeMatfombeni lengambatfwa bafokatane imbatfwa makhosi kuphela, Mgongoloti loluhlata njengencoshane longavutfwa netiko. Wena lowaphekwa nelitje kwavutfwa litje kwasala wena. Sibuyane seMatfombeni. Msutfu.

Izibongo zeSilo uSolomon kaDinuzulu

Izibongo zeSilo uSolomon kaDinuzulu INkayishan’enkulu kaMenzi Ephuz’umlaza ngameva Ulanga lisehlule madoda sesingavikithi Ngosib’olusenkundleni Kith’oSuthu Luntula noyedwa ongaluthintayo UNogwaj’oshiy’izinja zasOndini UNgcede onyonkel’isife singawi UMadlokovu sabel’uyabizwa Bakubiza eNkonjeni Ubizwa ngabamhlophe abelungu Kawubizelwa ndaba zalutho Bakubizel’ukukhuluma Ngomhlabathi wakithi kwaMalandela Bakubiz’ePitoli wavuma Bakubiz’eMgungundlovu wavuma Bakubiz’eShowe wavuma AbakwaZulu bakubiza ngohlanya Bathi mtakaNdaba uyazula Ngoba udonse