Mkhabakhaba,
Maveza,
Cogwane,
Mhlumela,
Mcincini,
Mazila,
Phahlane,
Pilane,
Gwinya,
Dlulwakho,
Nina bashayi benduku kumfula onesihlahla somyezani…Dlulwakho!!!

Undingasthebeni | incazelo nomsuka

Undingasthebeni Igama leli elisetshenziswa ikakhulukazi kumuntu ongenayo indawo yokuhlala #umsuka Siyazi sonke ukuth uma kunikwa abantu inyama asith kunomcimbi othile......kukhona Read more

Ukuwotha ubomvu

Ukuwotha ubomvu (umlilo) lokhu kusho ukthukuthela kakhulu kodwa uqinisele ungabonakali ukuth uthukuthele