Bhuda njenduna kamawela ongaweli ngazibuko owela ngempabotjhi zomlambo nkaninkulu yakwa msimango.
Bhuda yinja edla yodwa yangadla nezinye iyarora, ngumdeyi phumedlini ingwe nduna kokalili eyabula isihlahla somuga ngesoqhorholo.
Bhuda kajakazana kamawela owawela nenja zakhe empambotjhini zamazibuko, mwelase kanzunza nomanala.

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more