clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: Mabhena

Mabhena Mrhawu

Thath ’ikomo nasi kaMrhawu
Sigwegwe sakoBingweni
Ngathana sikhibe ngeselithi
Sasizakuzama ukweluleka
Yasinda ngoba yaba sigwegwe selitje

Licici elimlombomvu bubende
Babantu nobenyamazana
Liqili lakoMaguguba
Inyoni yakoSibila uMagubaguba

Yathetha ubuthi yathetha ubulokotho
Bathi nguMrhawu wanda wazihlolela
Wavun’ abantu njengamabele
Wadl’ abantu njengenyamazana

Banamala nababuya eSimkhulu/eMlokotho
Bathi umhlanga utjhe ngayizolo
Kanti umhlanga sigugumba
Somlambo uzele.

Mbuduma!!!

Mlilo Clan Names

Abakwa Mlilo – Mlilo Clan Praises

Mlilo,

Singwazi,
Lindamkhonto,

Sivumane samantsena,

Mashisa/Matshisa,

Chauke,

Amathonga amahle avusa abafileyo abakoGasa baze bayivuma lendaba,

Abavumisa amaTsena,
Abathwali bomlilo ngenkumba,

Mtotobi kaNkumba,

Sihumba,

Mntungwa,

Mabaso,
Mbulazi,

Mangethe,

Mabhena !!!

Mabena Clan Names | Mabhena Clan | Mabhena History

Izithakazelo zakwa Mabena | Umlando wakwa Mabhena

Mabhena,
Mntungwa,
Nqagu,
Nqagu ngomzimba wakhe,
Masoka,
Mbuduma,
Mbuduma kamasoka esokile,
uSgwegwe,
iSgwegwe sikaBingweni,
iNtungwa elihle elahlalaphansi latshonitshwa !


others say it like this:

Mabena!!!
Mbuduma!!!
Ncagu!!!
Sibindi!!!
Mtungwa!!!
Mavula!!!
Somlokothwa!!!
Silamba!!!
Nala!!!
Sigwegwe sika bingweni!!!!
Siphuthunya esa phuthunya amanye amadoda bathi nagu nagu noma kungasuye!!!
Inkunzi emanxeba nxeba
Eyagwaza zonke kodwa ayaze yaphec’ intamo
Mathunda kuzalw’ amaduna ezinye zithunda kuzwale ensikazi!!!wena ewangena esizibeni neskhuni suvutha waphinda waphuma naso Sisa vutha inkunzi yomago!!
Inkomo engenasibaya!!
Wayi valela ezakuhlolela!!
inkomo ekhamba ngesiyenve!!
Nkomo Irarha genyawo zombilli!!
Sibetha sbhuku esabetha amakhosi nama khosana
Ndlondlobala mdlomdlomu omnyama wakwa mnyamane
Nethezeka nsika yendlu yakwa Ndebele!!!
Godonga, msundulamunye!!
dlulumithi!!
Mtungwa we zembe mbuduma manala ncagu sibindi silamba somlokothwa Ngwenyama !!!
Ndabezitha!!


Mabhena Surname Meaning. Mabhena Origin. Mabhena History:

Mabhena Surname Meaning. Mabhena Origin. Mabhena History:

The meaning, origin and history of the Mabhena surname is not listed.
This surname is prevalent in Zimbabwe.

Izithakazelo zakwa Qoma Clan Names

Izithakazelo zakwa Qoma 😍 Qoma Clan Names

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: