clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Malatji

Malatji Clan Names

Malatji Clan Names : If you know Malatji Clan Names or their history, please add it by leaving a REPLY below or by clicking this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Malatji Clan Names

Malatji surname: If you know Malatji Clan Praises or their history, please add them in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Malatji Clan Names | Malatji Surname

Noko, Mphalaborwa, Selema tsela, Ke Phalaborwa gaMalatji bollanoto gwalla theku bosele Rena re batho ba sealeng sa mmamohuma, gohuma gohuma batshoko O se bone meokgo go falala lehumo lena le beng balona Ke Malatji le Malatjana ba kgaletjana mongwe ore letsatsi letswa phagong mongwe ore letswa modung. Rena re batho ba tloo e wele Ramalatji timamollo retlatsoga re e bona bosele Owaaaaaaaaa!!! 

Malatji Clan Praises , Malatji Origin

Malatji : If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names or their history, please add the info in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Umlando wakwa Khuzwayo 😍 Ubukhosi bakwaKhuzwayo

Khuzwayo origin 😍 Khuzwayo surname

Nakhu engikwaziyo ngomlando nobukhosi bakwaKhuzwayo engingenaso isiqiniseko kangako ukuthi:

ymfana wakwaGumede ogama lakhe nguNyongwana wathandana nentombi yasebukhosini bakwaQwabe uNombedu eMthandeni, wabe esekhuzwa ngalesisenzo ngoba isibongo sakwaGumede siphuma kwesakwaQwabe ngakho-ke bayizihlobo.

Abafowabo ababengazi ngalesisenzo bakhuza emva kwendaba, kanti umonakalo sewenzekile, usekhulelwe uNombedu.

Sagcina sibikiwe isisu kwaGumede ukulandela isiko lesintu, izindaba zithe uma zifika enkosini yakwaQwabe mayelana nokukhuleliswa kwendondakazi yayo ikhuleliswa kwaGumede azangehla kahle, yabiza umhlangano wamaQwabe wonkana kukhona nabakwaGumede.

Kwakulusiko kwaZulu ukuthi intombazane mayisikhulelwe kufanele umfana ayithathe ibe ngumkakhe, inkosi yanquma ukuqeda ubuhlobo phakathi kwabakwaQwabe nabakwaGumede, abakwaGumede bayiphikisa inkosi bathi umfana akathunywanga yibo, futhi bona bamkhuza ngalesisenzo kodwa akangalalela.

AbakwaGumede banquma ukuzehlukanisa nalomfana, bamkhipha emndenini wabo, basebethi usenguKhuzwayo ngoba wakhuzwa, akakhe owakhe umndeni wakwaKhuzwayo.

Inkosi yakwaQwabe yabona usizi indodakazi yayo ezobhekana nalo, ishada nomuntu ongenamndeni, yasika ingxenye yendawo,yakaQwabe, yayinika indodakazi yayo uNombedu, wabe esegana yena uKhuzwayo, uNombedu waba yinkosi yokuqala yamaMbedu, kwaKhuzwayo. Ngicela ukulungiswa uma kukhona iphutha kulomlando.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: