Izithakazelo zakwa Hlongwane 😍 Hlongwane Clan Praises

  • Ngwane,
  • Masumpa,
  • Masenga sileka,
  • Nduku Zinobulongwe,
  • Zikhali ezingalingani nezamaxhegwana,
  • Nina bakaSangweni elingawelwa abafokazana liwelwa izinkonjane zasemaNgwaneni,
  • Sang’elibanzi elingavulwa abantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda,
  • Nina bakaMatiwane,
  • Abaqhobosha ithole elintanga zimashumi,
  • Ligwalagwala lakithi elimadolo abomvu!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Hlongwane Whatsapp / call: 061 868 5163

Prices:t-shirt: R200Hoodies: R400

Izithakazelo zakwa-Mndaba
Izithakazelo zakwa-Mndaba

Izithakazelo zakwa-Mndaba : Sobahle,Makhunga kaNdunakaziUPhongwana,umntwana wenkosi,UMadanga uhlamvana lubhula umlilo.Tags: Izithakazelo zakwa-Mndaba, Mndaba clan names, Mndaba Read more

Shingana kaMpande
Shingana kaMpande

Lona umntwana uShingana kaMpande. Wayethembeke kakhulu kumfowabo uCetshwayo kusukela empini yabantwana eNdondakusuka emeseke njalo. Nasempini Read more