Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Izithakazelo zakwa Hlongwane 😍 Hlongwane Clan Praises

  • Ngwane,
  • Masumpa,
  • Masenga sileka,
  • Nduku Zinobulongwe,
  • Zikhali ezingalingani nezamaxhegwana,
  • Nina bakaSangweni elingawelwa abafokazana liwelwa izinkonjane zasemaNgwaneni,
  • Sang’elibanzi elingavulwa abantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda,
  • Nina bakaMatiwane,
  • Abaqhobosha ithole elintanga zimashumi,
  • Ligwalagwala lakithi elimadolo abomvu!

Zikhona izikibha nama-hoodies
Whatsapp me to order, I’m online.

Whatsapp me me to find out how to receive your order


More information is available on our YouTube channel