clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: Mbanjwa Page 1 of 2

Mbanjwa Clan Names & History

Mbanjwa,
Khathini,
Samelihle,
Ngongonono,
Mancishana kancane,
Nina enaphekwa nelitshe, lavuthwa kuqala nasala nihlaza!

Mabi Clan Names | Mabi Surname

Mabi, Nguta, Mwelase, Mphakula, Ngelengele, Mbanjwa, Dlamini, sitsha esingadleli, sidlelwa zinkonjane zona ezibaba phezulu, wena uwela ufala ucwele, Zizi, Hlubi elihle

Mbanjwa Clan Praises & History

Izithakazelo zakwa MBANJWA
MBANJWA, SAMA, KHATHINI, MFEZEMATHEMAHLE, MANCISHANA KANCINCI, MASHELA GODUKE, CHOBOZUMHLANGA KUVELIDLELA, MAPHEKWANETSHE KUVUTHW’TSHE KUQALA, MBANJWA!!

Iziduko zako Mbanjwa , Mbanjwa Clan

Mbanjwa o khathini o gutshwa abangawudli umbili odliwa abalandakazi thina basemsingankomo

IZITHAKAZELO ZAKWA Mbanjwa Clan Names Umlando

IZITHAKAZELO ZAKWA MBANJWA 😍 Mbanjwa clan names
MBANJWA, KHATHINI , SAMO , MPAZELA , BATHIMANE , MANCISHANA KANCANE, MZUKUZELI ,MZUKUZA THAMBO OWAZUKUZA KWAZAMAZAMA ULWANDLE , LWANDLE ALUWELWA LIWELWA IZINKONJANE EZINDIZELA PHEZULU,WENA OZALISA ABAFAZI BALIWE AMADODA ABO WENA OWAPHEKWA NETSHE LAGONGOBALA KUQALA, SOKHELA, NYONI EMNYAMA EYABIZWA NGEKHWELA LASABELA YATHI TSIYO, MFEZI, DINDELA ,GQABELA KAVEZI, CHOBOZA

Izithakazelo zakaMbanjwa

Mbanjwa
Khathini
Samu elihle
Wena waphekwa netshe kwavuthwa itshe kwasalumuntu ehlezi
Emangongonweni amnyama phakathi kwamhlophe

Izithakazelo zakwa Mbanjwa Clan Names

Mbanjwa
samo
kathini
mzukuzeli owazukuzela kwazamazama ulwandle namaphethelo
mancishana kancane
amayoyo
amazamelesangweni
abaphekwa nelitshe kwavuthwa itshe kqala kwasala bona basala bagongobala
amanyimbakumbiwa
amangongonono
abakwamanzi amkhawukhawu
Machophalishona

Umlando wakwa Mbanjwa nezithakazelo 😍 Mbanjwa history

Umlando wakwa Mbanjwa

Isizwe sakwaMbanjwa singaMakhuze ngeminyaka yawo1700 .ngezikhathi zokufuduka kwabantu .oMbanjwa bebehamba nesizwe SakwaDlamini nesakwa Khuboni nezinye izizwe bonke bengaMakhuze bekhonza ngaphansi kwesizwe SakwaDlamini sonke kuthiwa singsbase Makhuzeni iNkosi ebeyibusa amakhuze .

Kusukwa enhla neSwaziland bekuwuFodo Dlamini .kwabaWuKhukhulela nali iliba lenkosi uKhukhulela kwaKopi eMsinga..ngibuyele kwaMbanjwa ..amaMbanjwa uma eyisizwe ewodwa kuthiwa amaSami yikona kunezi godi
Okuthiwa yiseMasamini amaMbanjwa okusuke kuyisizwe sabo isithakazelo leso esibizwa ngaso oKhathini Msami .ke sihambe njalo ke AmaKhuze eNtunjambili amaMbanjwa uyawathola.ePMB. Sweetwaters .Mgwagwa Richmond.Ixopo Pholela .underberg .

Ahambile ke AMakhuze .akhile azinza e Richmond nenkosi uMiskofil bafuduka bawela uMkhomazi.phesheya nkoMkhomazi uyawathola eSpringvale .lapho aMakhuze neNkosi ebusayo yamaKhuze neSizwe saseMasamini usithola ePholela Esidangeni eECentocow emMZIMKHULU KUPHELA THINA MAMbanjwa izithakazelo zethu ziyefana kodwa kakhulu sisebenzisa obabaMkhulu ngezindlu ….kodwa niyongixolela ma Mbanjwa ngolwazi lwami ..nani seniyojobelela maSami

Izithakazelo :Mbanjwa khathini Msamu Lwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ezindiza phezulu omancishane kancane .abaphekwa netshe lavuthwa nina nangongobala masami

Izithakazelo zakwa Mbanjwa Clan Names

Mbanjwa ,

Khathini,

Sama,

Ngonono,

Sojobe,

Ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane eziphapha phezulu,

Omancisha kancane ngoba beswele izinkomo,

Nina enaphekwa netshe kwavuthwa itshe kuqala Nina nagongobala.

Mbanjwa Gebane Clan Names

Mbajwa

Gebane

Mashiyane

Sithole

Mpethwana

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: