Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Mjadu

Mjadu Meaning

Mjadu is a type of a Zulu dance which is performed during happy times, such as wedding ceremonies and also at traditional birth celebrations.

Imvelaphi yesbongo sakwa Thoweni

Thoweni uvela eBhekabantu lapho abagcwele khona. Thoweni uzalwa uLubhunga, owayebalekele kwelase Mozambique enguThobela odabuka eSwatini. Lensizwa yasibuya kweleli yazibiza uThoweni Read more

Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo) Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe. Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle Read more

Imvelaphi yesbongo sakwa Thoweni

Thoweni uvela eBhekabantu lapho abagcwele khona. Thoweni uzalwa uLubhunga, owayebalekele kwelase Mozambique enguThobela odabuka eSwatini. Lensizwa yasibuya kweleli yazibiza uThoweni ngoba inqena ukubonakala ukth beyibalekela impi yakwaZulu. Kuthiwa Lubhunga ngoba kwaziwa ukth ibhungukile emaThobeleni abathakazela ngoMjadu. Lensizwa kuthiwa yayilokhu ihamba iphuza amanzi endleleni lapho ayayithi maseyikhathele igobe amadlangala khona.


Ukuyihlaba esikhonkosini


Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo) Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe. Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle Read more


Siluma Clan Names


Izithakazelo zakwa Siluma: Shodo Ndimande Amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane nibahle nezinyawo zenu nina enahla umkadade wabo wathi akanamehlo akananyongo umhlehlo Read more

Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo)

Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe.

Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle hle usuke eyihlabe kulendawo ehlatshwa kuyo.


Izibongo zakwa Sithole


Jobe,Mondise,Matshana,Maphitha,Maqoqo,Ngqikazi,Mgidi,Mqolo,Mkhwanazi,Mashibha,Mahamba


Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo


Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo UMamonga woSuthuUMamonga kabulali uyasizilaUqotha imbokode nesisekeloUfana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbiliEnye ngeyakwaNgenetsheniEnye ngeyaseBhanganomoUMgwazi kadinwa zinqapheliIsikhomo esikhomo Read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: