clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Potwana

Cwerha Clan Names

Cwerha Surname | Cwerha History

Gxarha – Vambane, Siyoyo, Mahlalana, Ihlahla eligawulwe layekwa kuba lidinga abathezi beenkuni, Potwana, Mali ebomvu, Mfusi, Ntlane, Mlawu, Ndidiwa

Iziduko zakwa Stofile & Clan History

NJembu,
Mlawu,
Cwerha,
Gxarha,
Hlahlane,
Potwana,
Vambana,
Siyoyo,
ihlahla elagawlwa laswela umrhuqi,uthikoloshe omfutshane odla ngokothulelwa,
Amampondomise a mahle!

Potwana Clan Praises , Potwana Meaning & History

Potwana: If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names or their history, please add the info in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Potwana Clan Names , Izithakazelo: Potwana

Potwana : If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names or their history, please add the info in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Nyawo Clan names

NYAWO
DUMAKUDE, MLABA , THANDA ABANTU BENGAKUTHANDI , SAMBANE, PHUMA EHLATHITHINI KWENILE, KUGCWELE IZINGWE NEZINGONYAMA

Undingasthebeni 😍 incazelo nomsuka

Undingasthebeni

Igama leli elisetshenziswa ikakhulukazi kumuntu ongenayo indawo yokuhlala

#umsuka

Siyazi sonke ukuth uma kunikwa abantu inyama asith kunomcimbi othile……kukhona enikwa abanumzane, kukhonwa enikwa omama kukhona enikwa abafana njalonjalo… Inyama uma ngabe iphakwa ke ilethwa ngezithebe….le egcina isalile-ke igcina ingenaso isthebe sayo.

Ukuwotha ubomvu

Ukuwotha ubomvu (umlilo)

lokhu kusho ukthukuthela kakhulu kodwa uqinisele ungabonakali ukuth uthukuthele

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: