Want a t-shirt or hoodie with your clans? click here to see pictures

Mdima, Dumakude,Bhodla Bakhoth’abafokazana sesidelile, Mathang’ab’shelelezi angangenwa Ngqwayimane,Mphangandawo, Wena owaduma nensonyama, Yamela, Chumisa, Nzimase, Mfaz’omabele made oncelis’umntwana engaphesheya komfula, Sibiside, Goba Filinga kaMfenyana, Zamose, Khwela phezulu, Majub’adl’ukhethe, Ncwincwi ephuza kwezinde iziziba ngoba may’phuza kwezimfishan’umlom’uyagoba.


More information is available on our YouTube channel