‘Umqala’Iphutha:
‘Ngibone isidlakela esinomqala omkhulu’

Isisombululo:
Ngesizulu esiqondile asisho kumuntu ukuthi ‘unomqala’ othize. Ungasho njalo enkukhwini hhayi kumununtu. Uma ubona amaqhude anomqala omude, yilapho okumele usebenzise lelo gama, hhayi kubantu.

Uma ufuna ukuchaza okubonile esidlakeleni, esikhundleni sokuthi ‘Ngibone isidlakela esinomqala omkhulu’, kumele uthi ‘Ngibone isidlakela esinentamo enkulu’.

Izaga

Ngezansi izaga nezincazelo zazo.IsagaIncazeloAbantu abayi ngandawonye bengemanzi∼Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa.Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo∼Akekho Read more

Amagama Amqondofana

Amagama amqondofana angamagama anikeza umqondo ofanayo, noma anencazelo efanayo, asho into eyodwa.amanzi ∼ amadambicasuka ∼ Read more

Izinyanga Zonyaka Ngolimi LwesiZulu

Izinyanga zonyaka ngezansi zibhalwe ngendlela esijwayele ukuzibiza ngayo ngolimi lwesiZulu nangesiZulu soqobo.InyangaNgesiZuluJanuwari (January)MasinganaFebhuwari (February)NhlolanjaMashi (March)NdasaEph'reli Read more

Malunga

Izithakazelo zakwa-Malunga Gatsheni, Boya benyathi, obusonga busombuluka,Mpongo kaZingelwayo,Nina bakwaNdlovuzidl'ekhaya, ngokweswel'abelusi,Zaze zeluswa intombi uDemazane,Nina bakwaKhumbul’amagwala,Nina bakwaDemazane Read more