Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Iziduko zako Zima:
Ceduma,
Sopitsho,
Bhomoyi,
Vela bembhentsele.
(AmaZima yinzala ka Zima. Imbali ithi uZima ngumntakwabo Ntade. uNzima wayemdala ngokweminyaka kodwa ezalwa kwindlu yasekunene,
uNtande ezalwa nguNdlunkulu (Great House). Siqikelela ukuba bobabini bangoonyana bakaToyi kaCeduma ka Dunakazi ka Bhomoyi ka Thembu ka Ntongakazi ka Malandela ka Njanye ka Sibiside)

Others say it like this:
oceduma ngozondwa onyakwezi otimane ongxeko obomoyi ohala odukuse yem yem sopitsho madiba ngqolomsila vela bambhentsele.

inkaba yabo ise-Lady Frere


More information is available on our YouTube channel