Makhathini, Malinga, Zungu

MAKHATHINI
Gxabhashe, Donda wase Nkweleni,
Khuhlaphansi njenge Khowandlovu,
Ntuli kabongwa,
Bonga yena uzona umlomo,
Sonkophe, Sombhizi

MALINGA
Mlotshwa, Vunisa, Gumakhulu, Zindela

ZUNGU
Manzini, Gwabini, Makhoba, Hamashe, Geda, Ncwane, Sengwayo

25 thoughts on “Makhathini, Malinga, Zungu

 1. Ngicela owazi kabanzi ngemvelaphi nezithakazelo zakwa Ntobela. Ngiphinde ngicele ukucaciseleka phakathi kukaNtobela no Ntombela.

 2. Abukho ubuhlobo phakathi kuka Ntobela no Ntombela. Abakwa Ntobela badabuka kubantu bakwa Mahlangu. U Ntobela kwakungenye yamadodana ka Mahlangu ka Ndzunza ka Musi uzalwa no Bhorholo, Mgwezane, Sirutla, Maridili, Sibasa nabanye. Sebebizwa ngama Ndebele kodwa umsuka wabo abeNguni baseMbo.

  1. Mbathastan, siyabonga. If Mahlangu/Mhlanga are Mbo, then I should follow that they may be related to Changamire Dombo from whom the Dombela/Ntombela come from. AmaNdebele are related to all nations in SA: Zulus, Xhosas, Sothos, pretty much everyone. They are also pretty Jewish. The Book of Hosea (one of the Books of the Catholic Bible) talks of Osee (Hosea) marrying the prostitute daughter of Debelaim (Ndebele + im – used whenever converting foreign words into ancient greek) from Gomer. Ndebele’s tends to name their places Goma e.g. Kigoma, Tanzania, Nongoma, KZN and Goma, DRC. Goma itself os talked about in the Book of Judges about a place called prevention even though it is not named by name. True Bantu history while ignoring our Jewish roots is useless. The Bible was written for the salvation of the world through us. It is time we woke up. If you read up on Kenyan history, you will see that there were basically 4 main groups that came down to SA: EMbu (Pronounced eMbo), Gusi/Kisii (We pronounce it Nkosi) and Meru (e.g. Koko, Muthambi etc.). The tribes of Zulu, Xhosa etc. were over-accentuated by colonialists and whites because it sows division between us. All Sothos Kings are Nguni. Look it up. They have names such as Sekete (Mangethe/Sigidi), Tite (Zize), Kgwane (Ngwane), Kgosi (Nkosi), Kgwadi (Ngwadi), Tshana/Jana etc. All Sothos tribes were tribes captured in ancient Israel such as the tribes of Lot (Mlotha), Emmaus (eMawusweni), Capernaum (Khapeniye), Ammonite (Mona) etc. The Sothos themselves (not their leaders) are actually Nabato an ancient and original Arab tribe that existed in Moses’ days (look it up) and the Bantus could be using the name Bibentu from an ancient Canaanite tribe called the Rutulis. In the 1600s in what Europe called the Renaissance they performed was is called iconoclasm and erased most traces of old black and Bantu Jewish history except in Caucus Mountains (Poland, Russia, Armenia etc.), the Orthodox Church still has a black Jesus and Mary. Vukani Bafethu nodadewethu!!! UMJudah uguqa phansi ngedolo acele UNkulunkulu uyise Umnini Mandla onle ukuba akamhawukele amkhiphe ebugqileni bemilungu yeZulu.

 3. nkosy khuzwayo

  U Nkayishana wakwa Khuzwayo wayezalwa ngu bani yena wazala bani futthi wafa kanjani kuphi?

 4. Nombuso dladla

  Ngcela owaz ithakazelo zakwa zindela angsize nezakwaphungula

  1. Themba Yimba

   Mina ngicela ezakwaYimba izithakazelo owazi ukuthi zithini. Okanye Ndumela Nkani Mahlobo.

  2. thobeka

   Izithakazelo :mlotshwa,vunisa,gumakhulu,zindela ,tsambekokwako,malinga mcusi wendlunkulu,lona odla acakatsise ebe phansi kwenkwaba wafuta ekhabo nyoko ,tsembekwakho

 5. Zakhele

  Ay bakethu anilamule ezakwa Ncane nje mina enkhala ngzo ozaziyo bandla akangsize iythakazelo ne mvelaphi yakhona ngingabonga kakhulu

  1. Xolani Ncanini...uXolo omhlophe ngenhliziyo

   ONcane abantu bakwaXolo abatholakala ngaseMargate ePort Shepstone naseZinqoleni(Former Izingolweni)baphuma endlini encane ebukhosini bakhona…OXolo,Dunywa kaNontshuntsha,Mbambe kaMsuthu,Mthusi(Mothusi)..oXolo badabuka eLesotho…Bhincakahle,Malandelwa zintombi zimcele umendo

   1. Andile

    Ngiyabonga wazi oXolo impela bengazi sinobuhlobo no Ncane ngoba nezthakazelo zyefana. Ngihalela uzibhale zonke izthakazelo zakwa Xolo. Nami ngiwu Mthusi.

 6. Zamathemba

  Ngcela owaziyo ngobudlelwano phakath kwesibongo sakwaMakhoba noZungu

 7. Msizi Ruben

  uMalinga ubizwa kanje: Zindela umzilikazi kamashobashobane ukabakalbonwa, bayela shazi.

 8. Nkululeko

  Bakwethu ngicela onolwazi ngesbongo sakwaMakhoba,ngizwe oKhozin kthiwa iythakazelo zakwaMakhoba azifani nezakwaZungu….

 9. thulani xulu

  Ngicela izithakazelo zakwa Mhlanzi nemvelaphi yebo. .nezakwa Mweli nemvelaphi yabo please

 10. Phumelela

  MAKHATHINI
  Gubese
  Mtshahe
  Sandl’esbomvu esigcotshwe ngobende benyamazane

 11. Thunezwi kaMaphumulo

  Mina bengisacela ukwazi izithakazelo zakwaNtobela

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.