Mdluli, Mdlalose, Nkwanyana

MDLULI
Lukhele, Nyoka, Sikhangisa, Nzimande, Bhekiswayo

MDLALOSE
Nyande we Phahla, Khwenta, Madlula, Mgabashe, Bhudukuziwa, Phangakufa, Dikane,
Wena we Phahla elinhloko, Sphangula Sayo Ngoye,
Magutshwa lapho engekefe khona,
Wena ka Nhlangothi zibomvu amanxeba,
Wena webhaxa elithanda impi,
Ngoba ladla uDayi ka Skhova

NKWANYANA
Nina beNkonyane ka Ndwandwe,
Mncwango, Dlalisa, Mpisane, Masuku, Mtshali, Siyaya, Nxumalo

40 thoughts on “Mdluli, Mdlalose, Nkwanyana

 1. Simphiwe

  I cant founfd ezam izithakazelo o nkwanyana zikode nsele nduna

  1. ntuthukozwane

   Simphiwe, zonke izibongo ezibhalwe ngaphezulu ngaphansi kwegama lakwaNkwanyana ezakwaZwane. Yizo futhi izibongo okubizwa ngazo iJohannesburg = Kwa (Makua) Ndonga (Thonga noma Ntonga noma Tau noma Mntungwa noma Ndau noma Nyawo noma Mlawu noma Jehu noma Jeru noma Njeru noma Lawa noma Lala noma Langa) Ziya (Bosia noma Mosia noma Mashiya noma Masia noma Basia noma Basan noma BaZwane noma Msane noma Mzila ka Nxumalo koSoshangane noma emaShanganeni) Duma (Imbube noma Bhubesi noma Phuthuma noma Mbuduma noma Manala Ndebele noma Ngala (Lion) noma Makhaya noma Khayi noma Ngayi noma Malambule noma Khambule noma Michael noma Magaye noma Ngonyama noma Koyama noma Makoya noma Makua noma UKhula noma Makula noma kaZubane noma kaMashobane noma KaMagubane noma KaGubhela noma KaMacobane noma KaTibane noma KaZibane noma KaMzimela noma KaSibiya noma KaZwane – into eyodwa) = Zonke izizwe (hhayi surnames – into yabelungu )
   Leyo – izibongo zethu kwakungabantu 3,000 years ago, izizwe (manje ngoba inzalo isiningi kakhulu) zakwa Zulu zamaThembu, bonke ababizwa ngabaNtwana (or Tshwana or Tshwane or Mafana nomi Maphana noma Maviya/Mavila noma Bila noma Bilphar noma Mphemba noma Bemba (Bhemba) or Abia noma Aphia) noma Ntwane noma Nzwane or Zwane noma Ndwane noma Matiwane noma Maziwane noma Mzinyane noma Silela noma Sithupha noma Thuphazi noma Topaz noma Ntombazi noma Netophathi.

   UNtombazi wakwa Zwane uzala isizwe sakwaNdwandwe noma Ndawonde. Yikho uzobona izithakazelo ezifanayo phakathi kwazo zonke lezi sizwe. AbaNtwane bakwaZulu. Babuye babizwe ngoMsane noma Sela noma Hlela noma Ndlela noma Ngwane noma Ncwane noma Cirhane noma Ciane noma Ceila noma Celela/KaCele noma Celane = Mkhiwane noma Mukulu noma Mukuyu noma Nkuhlu = fig tree = Ngwane. This is a huge tribe in Africa. No country does not have it.

   KwaCele sikhona isizwe wakwa Zwane, sibizwa ngoZwana noma Mthiyane, nakwa Sikhakhane noMagwaza noms MaGaza (la kuphuma khona amaShangane noma Soshangane okuyiwona okungamaVenda, Pedi, Tswana and Ndebele ‘- Ndzudza, Manala, Mhwaduba, Dlomo (ithi labo kwaZulu, oCebekhulu, oMhlongo, oZungu, OZondi, oZikode = Zondeni = KaZondi = 1. NGWANE 2. TETEMANE (ETete kuseMozambique lasiphuma khona, Tetemame = KaMthethwa = bagcwele eEastern Cape nakwaZulu abantu baseLangeni kwaMthethwa) 3. Nsele. These are the 3 sons of Zondi = isizwe samaNgwane saseNkandla.) Onke lamadodana kaZondi awakwa Zwane.

   Izibongo Akuzona ezisho ubuhlobo, ukuhlobana sonke siphuma esendeni elilodwa = UMnguni. Izibongo zikhuluma ngomlando obhalwe egazini lethu. Akukhona ukuthi uzokhetha umakoti owakwa bani ngazo. Lokhu kwaza nomkhuba wokuthakatha nobungoma. Ibhayibheli lichaza kahle ukuthi ubani ongamshada noma cha. Lokhu ukuthola kuLeviticus 18 vs 6-30. Over and above these, is the 5th commandment = to honour your father and mother. Any decision that does not honour them is unpleasing to God. So, kuyenzeka uma bethi nihlobene bengezwa uma uchaza, ukuthi ungashadi nalowo muntu. Kodwa okwesibongo akuyona indlela yokuyilandela uma uduma umendo. Sihlobene sonke. Izibongo zonke zaseAfrica zihlobene noZwane. Uma kuyisibongo ngempela oZwane bangasala bengashadi.

   Take for instance, Laurent Gbagbo. To convert from dialect yase West Africa, Gb = Mb, therefore = Mbambo, like Igbo = Imbo or eMbu. This is a former president of Ivory Coast. Interesting as we call Ivory izinyo leNdlovu. We are called ISilo seNdlovu noma amaVori noma Bori noma amaBhoyi noma Mbole noma Mbengo ozala uMbambo ozala uZwane. ONgwane bagcwele eIvory Coast nase Benin.

  1. Mzwandile Mdluli

   Mdluli
   Bhekiswako
   Wena wabhekis’ inkhos’ elusaseni
   Sukuta
   Luvuno
   Luvuno alunanhloni
   BakaMdluli abayidli inyama yembuti
   Badla yenkonkoni
   Phika sinamandla
   Mlimi wansindze
   Bantfu balim’ emafus’ aboGembe
   Mlisana
   Ndzindzindzi
   Mdluli!

  2. Sia_bkomdluli

   Mdluli
   Bhekiswayo
   Wena wabhekis’ inkhos’ elusaseni
   Sukuta
   Luvuno
   Luvuno alunanhloni
   BakaMdluli abayidli inyama yembuti
   Badla yenkonkoni
   Phika sinamandla
   Mlimi wansindze
   Bantfu balim’ emafus’ aboGembe
   Mlisana
   Ndzindzindzi
   Mdluli!

   Mdluli
   Bhekiswayo
   Phakatsi
   Nselo lenkhulu
   Luvuno lolungenamahloni
   BakaMdluli abayidli inyama yembuti
   Badla yenkonkoni

   Mdluli
   Sikhandzisa
   Mandzindzakandzaba
   Wena Delila, tinkhomo
   Watsenga emajaha

   Mdluli
   Sikhandzisa
   Mkholo lonsundvu
   Lonsundvu ngisho netinyawo takho
   Mbokodvo lenhle legaya bulawu bemakhosi

   Mdluli
   Sikhandzisa
   Semakholo
   Mbokodvo lendze
   Lesilala bulawu bemakhosi
   Mhlanti wendlunkhulu

  3. ntuthukozwane

   Lice, oMdluli = Mngomezulu. Landela ezakwa Mngomezulu. Baphuma kuMsuthu elinye igama lakhe uNcube noma uBhengu noma uNgobe waGaZhou noma Gazu noma KaNdou noma Ngwato noma Gando noma KaNdlovu kaNjobvu noma KaToure noma KaNtuli wakwaSibiya/Tsibela/Mvelase.

   UMngomezulu nomaMdluli isibongo esisodwa ngodwa izigodlo ziyahluka.

   1. ntuthukozwane

    GaZhou = Zhouga = Zunga = Ndlovunga = Toureka = Thulinga/KaNtuli = Thulini = Tholeka = Thekako = Thagacu (which is what we called ourselves in Kenya, this till day, if you read Kenyan tribal history you are reading Zulu history until we left). Another way of writing Thagacu is Thekwa or Thekua, their place would be called Thekwini noma Thekwane noma Tekela.

    Elinye igama laNdlovu uTlou noma uHlo noma Maholo/Mhlolo. Uma ukuluma ngenzalo yakhe then it would be Tlouka = Hlonga = Tlokwa = Hlongwa = Ndonga = Ntonga = Tsonga = Masoka.

    These are intricacies that show us our kinship as Zulus who now speak different languages.

 2. Mbuyiseni Mpisane

  Ngicela ningitholele umlando nezithakazelo zakaMpisane

 3. Nombulelo

  Cela ningisize ngomlando wakwaMNCWANGO NEZITHAKAZELO PLEASE

  1. mxo

   o Phakathi, nsiba mjaji, macayiya ngubozil,thuli khal,shwayo kamzingeli nkwenkwezi, nyoni yezulu,

 4. Thembo

  Ngicela ukugcwalisa kwezakaMdluli
  Mdluli , Mcoseli ,Yengeza ,Zosha ,Ngengezwe , Mbashi

   1. Nkosenhle Mdlalose

    Ngicel’ukulungisa kwezakwaMdlalose bandla. Akulon’iBhaxa, kepha yiBhac’elithand’impi. PHAHL’ELIHLE, PHAHL’ELINHLOKONHLE. Ngiyabonga mina

 5. Thembo

  Ngicela ukugcwalisa kwezakaMdluli
  Mdluli , Mcoseli ,Yengeza ,Zosha ,Ngangezwe , Mbashi nina baka Nomsinekwane

 6. mandla

  ngicela ukwazi ngemvelaphi yabakwa Mdlalose, ukuthi badabuka kuphi, nangokozalo

 7. simiso Dubazane

  mina ngicela ningipha umlando kaDubazane goba angicaciseleki lana

 8. Simangele

  Guyz ongangsiza ngezithakazelo zaka shabangu ngingabonga pls

 9. Mhawu Zakewu Mdluli

  Siyabonga ukwazi imvelaphi yezithakazelo, kodwa ngifuna usizo oluphelele ngemvelaphi yabakwa Mdluli.

 10. Thobile Nkwanyana

  I CANT FIND EZAMI IZITHAKAZELO ONKWANYANA ZIKODE MAKHANDA

 11. nompilo

  bakwethu ngob kungene ihlobo iskhumba sami siyakhekhebuka bathi ingubo singoNyoka siyabuza ehlobo ngabe iqiniso?

 12. Nombuso nkwanyana

  Ngicela ningchazele kabanzi ngabakwankwanyana nezithakazelo zabo ngifuna ukuzazi

 13. Sihle

  Thanks, ngizitholile izithakazelo zakwaMdlalose…sengiyazaz ngiwuban futh ngidabukaph

 14. Thulisile

  Hhayi azakaNkwanyana azikho njena engizaziyo. OZikode, Myikwe, Donda, Makhanda etc…

 15. Nkosenhle Mdlalose

  Ngiyacela bandla kakhulu. Um’umunt’engazaz’izithakazelo zesibong’esithile, kungakuhle kakhul’ukuth’atholisise kahl’umlando walesosibongo.
  Ngizwa ngiphatheka kabi kakhulu yilembudane yezithakazelo zakwaMdlalose. Lok’okushicilelwe lapha kuyichil’elikhulu kimina njengomuntu wakwaMdlalose

 16. Pat

  Ngicela izithakazelo zakwa Lukhele Nayi i number yami whatsapp noma SMS please

 17. jabulile

  ngicela ningitholele izithakazelo nomlando wakwa MANYATHELA plz plz angizitholi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.