Mdluli, Mdlalose, Nkwanyana

MDLULI
Lukhele, Nyoka, Sikhangisa, Nzimande, Bhekiswayo

MDLALOSE
Nyande we Phahla, Khwenta, Madlula, Mgabashe, Bhudukuziwa, Phangakufa, Dikane,
Wena we Phahla elinhloko, Sphangula Sayo Ngoye,
Magutshwa lapho engekefe khona,
Wena ka Nhlangothi zibomvu amanxeba,
Wena webhaxa elithanda impi,
Ngoba ladla uDayi ka Skhova

NKWANYANA
Nina beNkonyane ka Ndwandwe,
Mncwango, Dlalisa, Mpisane, Masuku, Mtshali, Siyaya, Nxumalo

35 thoughts on “Mdluli, Mdlalose, Nkwanyana

 1. Simphiwe

  I cant founfd ezam izithakazelo o nkwanyana zikode nsele nduna

  1. Mzwandile Mdluli

   Mdluli
   Bhekiswako
   Wena wabhekis’ inkhos’ elusaseni
   Sukuta
   Luvuno
   Luvuno alunanhloni
   BakaMdluli abayidli inyama yembuti
   Badla yenkonkoni
   Phika sinamandla
   Mlimi wansindze
   Bantfu balim’ emafus’ aboGembe
   Mlisana
   Ndzindzindzi
   Mdluli!

  2. Sia_bkomdluli

   Mdluli
   Bhekiswayo
   Wena wabhekis’ inkhos’ elusaseni
   Sukuta
   Luvuno
   Luvuno alunanhloni
   BakaMdluli abayidli inyama yembuti
   Badla yenkonkoni
   Phika sinamandla
   Mlimi wansindze
   Bantfu balim’ emafus’ aboGembe
   Mlisana
   Ndzindzindzi
   Mdluli!

   Mdluli
   Bhekiswayo
   Phakatsi
   Nselo lenkhulu
   Luvuno lolungenamahloni
   BakaMdluli abayidli inyama yembuti
   Badla yenkonkoni

   Mdluli
   Sikhandzisa
   Mandzindzakandzaba
   Wena Delila, tinkhomo
   Watsenga emajaha

   Mdluli
   Sikhandzisa
   Mkholo lonsundvu
   Lonsundvu ngisho netinyawo takho
   Mbokodvo lenhle legaya bulawu bemakhosi

   Mdluli
   Sikhandzisa
   Semakholo
   Mbokodvo lendze
   Lesilala bulawu bemakhosi
   Mhlanti wendlunkhulu

 2. Mbuyiseni Mpisane

  Ngicela ningitholele umlando nezithakazelo zakaMpisane

 3. Nombulelo

  Cela ningisize ngomlando wakwaMNCWANGO NEZITHAKAZELO PLEASE

  1. mxo

   o Phakathi, nsiba mjaji, macayiya ngubozil,thuli khal,shwayo kamzingeli nkwenkwezi, nyoni yezulu,

 4. Thembo

  Ngicela ukugcwalisa kwezakaMdluli
  Mdluli , Mcoseli ,Yengeza ,Zosha ,Ngengezwe , Mbashi

 5. Thembo

  Ngicela ukugcwalisa kwezakaMdluli
  Mdluli , Mcoseli ,Yengeza ,Zosha ,Ngangezwe , Mbashi nina baka Nomsinekwane

 6. mandla

  ngicela ukwazi ngemvelaphi yabakwa Mdlalose, ukuthi badabuka kuphi, nangokozalo

 7. simiso Dubazane

  mina ngicela ningipha umlando kaDubazane goba angicaciseleki lana

 8. Simangele

  Guyz ongangsiza ngezithakazelo zaka shabangu ngingabonga pls

 9. Mhawu Zakewu Mdluli

  Siyabonga ukwazi imvelaphi yezithakazelo, kodwa ngifuna usizo oluphelele ngemvelaphi yabakwa Mdluli.

 10. Thobile Nkwanyana

  I CANT FIND EZAMI IZITHAKAZELO ONKWANYANA ZIKODE MAKHANDA

 11. nompilo

  bakwethu ngob kungene ihlobo iskhumba sami siyakhekhebuka bathi ingubo singoNyoka siyabuza ehlobo ngabe iqiniso?

 12. Nombuso nkwanyana

  Ngicela ningchazele kabanzi ngabakwankwanyana nezithakazelo zabo ngifuna ukuzazi

 13. Sihle

  Thanks, ngizitholile izithakazelo zakwaMdlalose…sengiyazaz ngiwuban futh ngidabukaph

 14. Thulisile

  Hhayi azakaNkwanyana azikho njena engizaziyo. OZikode, Myikwe, Donda, Makhanda etc…

 15. Nkosenhle Mdlalose

  Ngiyacela bandla kakhulu. Um’umunt’engazaz’izithakazelo zesibong’esithile, kungakuhle kakhul’ukuth’atholisise kahl’umlando walesosibongo.
  Ngizwa ngiphatheka kabi kakhulu yilembudane yezithakazelo zakwaMdlalose. Lok’okushicilelwe lapha kuyichil’elikhulu kimina njengomuntu wakwaMdlalose

 16. Pat

  Ngicela izithakazelo zakwa Lukhele Nayi i number yami whatsapp noma SMS please

 17. jabulile

  ngicela ningitholele izithakazelo nomlando wakwa MANYATHELA plz plz angizitholi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.