Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Month: Sep 2013

Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni:
U-Gatsheni wazala u Lamula,
U-Lamula wazala u Zingelwayo,
U-Zingelwayo wazala uMpongo,
U-Mpongo wazala uNgema,
U-Ngema wazala uMdingi

Izithakazelo zakwa Ndlovu
Gatsheni, Boya beNyathi,
Obusonga busombuluka,
Mpongo ka Zingelwayo,
Nina bakwa Ndlovu zidla ekhaya ngokweswela abelusi,
Zase ziluswa intombi uDemazane,
Nina baka Demazane Ntombazane,
Nina bakwasihlangu sihle,
Mthiyane!
Ngokuthiya amadoda emazibukweni,
Mdubusi!

Umlando wakwaNdlovu 😍 Ndlovu clan history:

Nhlengethwa Clan Names
Nhlengethwa Clan Names

Izithakazelo zakwa Nhlengethwa® •Msuthu •Thumbela •Mpangazitha •Gogcweni •Luvuno ka Langa •Ncwane •Siphepho sabesuthu •Bobantu •Mahlasela Read more

AmaNqana Clan❤️
AmaNqana Clan❤️

Nqana Mdanda Nakise Nomakhungelo Mvece Zozi Dlala alidliwa lidliwa ngabalaziyo Ngqwala kaNgqokazi Ntsika zimnyama Sihlobo Read more

Abakwa Mkhwanazi
(taken from Indabuko Yakho)

Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Mngomezulu. Bagcina behlukana abanye babizwa ngabakwa Mpukunyoni.
Ake Sibalamanise:
Abakwa Mpukunyoni
UMdolomba uzale uCungele no Mantewane,
U-Cungele wazala uVilana ozale uMalanda,
U-Malanda wazala uSomkhele ozale uMtubatuba,
U-Mtubatuba wazala uMgwazeni ozale uMiniyase.

Abakwa Dlangezwa
U-Mdinwa uzale uPhalane ozale uNgogwane,
U-Ngogwane wazala uMuntongenakudla.

Abakwa Mnqobokazi,
U-Mnyenyeza uzale uWokoza ozale abakwa Nkomo,
U-Mantewane uzale uMthethwa ozale uSikhumba,
U-Sikhumba wazala uNkwenkwezi ozale uLomafu,
U-Lomafu wazala uBebesi ozale uMzana,
U-Mzana wazala uMhabahaba okuvele kuye isizwe sakwa Mkhwanazi.

Izithakazelo zakwa Mkhwanazi,
Spheshu, Madubandlela, Somlomoti, Sodilikazi, Nkwaliyenkosi, Ndonga, Mtubatuba, Veyane, Shamase, Sontuli, Somkhele, Lele, Khowa, Malanda, Mashukumbeya, Mthendeleka,
Mpande yamadoda,
Mpande ayiphikiswa oyiphikisayo uyazithwala,
Gwagwa lika Gwagwa umbane wezulu,
Owaciba ngomkhonto esikhwebesini,
Kwaphepha inkosi yabe Ntungwa,
Owasingatha ihwahwa kodwa wangalidlulisela emlonyeni,
Mgidla, Lomafu, Nkwenkwezi,
Sikhumba ka Mthethwa ka Mantewane,
Gagisa!!


Izithakazelo zakwa Mbutho ?

Izithakazelo zakwa Mbutho ?

Mbutho, Dlaba, Thokozi, Zinya, Mzingani, Mthunzi omuhle ophumula squnga esihle esizalela amasakabuli amatshitshi namajongosi Thekela Read more


Izithakazelo zakwa Ngubane?

Izithakazelo zakwa Ngubane?

Izithakazelo zakwa-Ngubane Mbomvu, Somahhashi Nyoniyezwe Nomafu,Myaluza, Ngcukumane, Zikode elimhlophe, Matomela, Nzombane,Ngogozabantu, Nomasikisiki,nyon'esindwa isisila sayo, Ndoda Read more

Mdumela, Dabula, Nzima, Hlase,
Shiki onjenge hlabathi,
Mabhala ngosiba abanye bebhala ngepensela,
Nkonjane ebika izulu liphenduka.


Izithakazelo zakwa Cele

Izithakazelo zakwa Cele

Izithakazelo zakwa Cele Ndosi,Nombedu,Khumbuza,Nkomo kayivuswa,Nkom’isengwa ilele,Wayisenga imile iyakhahlela,Squnga esihle esingahlalwa nyoni,Siqunga esizalela amasakabulaMkhokheleli owakhokhela isizwe Read more


Lukhele Clan Names

Lukhele Clan Names

Izithakazelo zakwa-Lukhele Mdluli, 🙌 Nyoka, Sikhangisa, Nzimande, Mhlanti wendl`enkulu , Mavovo emvula, Nyoni leyasindvwa sisila Read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: