Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

 • Mawela,
 • Mwelase,
 • Donda kaSotshikazi,
 • Nxele,
 • Sontuli,
 • Lwandle kaluwelwa, luwelwa zinkonjane zabelungu,
 • Zona eziphaphela phezul’emafini,
 • Somkhele,
 • Khondlo,
 • Wena owangena neskhuni emanzini waphuma naso sivutha,
 • S’gawuli semithi emide nemifushane,
 • Nkonjane ebika izulu liphenduka
 • Nzima!