Izithakazelo zakwa Luthuli

Izithakazelo zakwa-Luthuli

Mshibe,
Madlanduna,
Abadl’insikazi belambile,
Ngoze ngikwenze owangenza khona,
Nina eningawadl’amasi ningawanikiwe,
Nesab’amas’ehla ngendololwane,
Nina bakwaMashiza,
Ndlwan’enhle,
Sigencagenca mbaz’ebukhali,
Malal’aqhamuke ngezansi,
Zingwazi ezidla inyama abanye bedl’inyamazane,
Mavel’enkomeni abanye bevel’ebantwini,
Luthuli lwezinkomo,
Mshibe kaNonopha,
Mshibe kaMakhiph’inj’efukwini kuzalele yena,
Donda

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.