Manyathi clan names

Manyathi clan names

Manyathi
Mgwaba
Bhense
Nyathi emnyama ingaba mhlophe ifuze ekhaya konina
Mlaba, Sontokozi, Ciyane
Ndela sindangonyezi sbindesimnyama njengenyongo yaso ngwane.
Jola, Mtholi wena wewombe hlomo olumanangi lunza lunye lunye lungaba lubili lwakha umuntu.

One thought on “Manyathi clan names

  1. Sandile Manyathi

    Manyathi, Mgwaba, Bhensela, Nyathemnyama, Abadla begwabelana abasezitheni nabasekhaya,
    Abanda ngomnyama unyezi uhlezi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.