Nhlabathi Clan names (izithakazelo)

Nhlabathi
Malwane
Ngung’zomkhonto
Mantini walanga
Maphikendlelen njengenyama
Sgitsholo esingadliwa yindoda sidliwa abafazi
Mabhalakophe lonjenge Ngonyama
Oshumi lemigavu nomgav’owodwa
Umgav’uyashelela kshelela insimb’emadolweni.
Gebase walanga
Mawandla.
Malwane Nhlabathi.

Izithakazelo zakwa Mhlophe

Nyathela: unyathela ngomkhonto abanye benyathela ngenyawo

Mvubelo

Mdukase

Nhlanga Zamasha ezamadala zabola, umgugudo wabonwa ilanga

Umqotho nesisekelo phezu kwe sisekelo yibululu 

Libase: olibase umkhonto osanda kulolwa, wena wasegudu wena ogudunkomo  

zindela: onkomonhle kwezenkosi, odladla, omphembe, nyazitha, ovezi, okweyama kamgabadeli owagabadel’ inkundla yakwabulawayo, othiyathiya wathiy’ amadoda, ontombi zenda ngonyezi ezabafokazana zenda ngomyama, ezikamanyonyo kasilwane umuntu wahlalwa yimpukane wabola ngelanga  

Abehala ngesilulu, obonjeni!

Masango clan names

Masango
Gasolo,Tshogo,Dluli,Ndilibani,Matshelwa aytshele,wena owasunduza amabandla amabili elaka zikode nelaka mgabhi.Sihlangu sengungu ,wena owagodla indoda emadakaneni.Thuledu,manaka naka ngyasala lapho okwasala khona amakhosi akazondo.Gasolo

maNdlovu

Ndingu Mandlovu , Mntungwa nkomo zidlekhaya ngokuswelu malusi ,malunga …..ndiya camagusha ndinomdla wokwazi imvelaphi yo Ndlovu ngoba ndingu Mhlekazi kodwa kunzima kum ngoba ndikhulele kulo mama kuba Thembu amahegebe ongobengcuka