Manana Clan Praises

Manana, Mcusi, Mbuyisa yamambane nina enidla nicakathise nibeke enzansi kwenkaba sbankwana simqumbeyelana singabamahoboshelana slambile ndlondlo lemyama eyadla ubulongo yaliba Mabele made ancelisa nangaphesheya komfula uMcusi wendlukulu akangakanani nasentendeni yesandla uyanela inyoni ezimbili enye yabheke zansi enye yabheka phezulu Manana Mcusi wendlunkulu!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.