This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Month: Oct 2019 Page 1 of 7

Ngifuna izithakazelo zakw zitha

Umlandvo wakaZitha

Nozulu Clan Praises

{NoZulu} Uthukela,Mchumane,Mbanguba,Ukheswa, Mpangazitha, Macocobela yena onempundu ezincinci ezifuna uncanyiswa, Qhudeni, Umvelashe, Umathibane,Ungoza, Usonyangashe, Umakhonz’egoduka, Umfazi uncamcisa usana ngebele elinye, Uthukela umlambo ongawelwayo uwelwa ziinkonjane zodwa, zona zidlisela ngamaphiko, Ukheswa ka Nozulu, Umthembu owamfenguza kwaXhosa. AAAAAAAAAAH!!!!!!! NOZULU.

Nozibele

Siwela vetsheka Matalankosi Nabele

mnyango

mnyango

Zizi Dlamini

Zizi, Dlamini,Ngxibinoboya ungayixhwitha uzogodola,Lamyeni,Fakade ,Ndosi,Ziz’elimnyama neenkomozalo,Into ka Lunika Isizukulwana Sika Maphuthuma Sika Xesi ,Sika Gobo, Sika Gubhuza

Zikhona izikibha ezinhle zakwa-Dlamini: 061 868 5163

Izithakazelo

Bengingagiya ngicephuze/ ngiqephule uma ubungangitholela izithakazelo zakwa Phiri.

Izithakazelo zakwa Dangazela

Ngcela ningisiza ngezithakazelo zakithi

Izithakazelo zakwa Mhlanga

 • Mhlanga Khabako
 • Nina bakwaNkhomo
 • lekhabako yaboLanga wa
 • Mkhuhlakhuhla,
 • wasidvwaba silutfuli,
 • lowakhwela Lubombo
 • ngekuhlehletela,
 • waGabigabi lelingadliwa
 • ngulabasha,
 • lelidliwa ngulabadzala
 • bodvwana,
 • Jokojokwana,Gasela
 • lowadvonsela’emakhosi
 • eNshongweni.
 • Nine baka Gidzagidza
 • lowagidza egumeni
 • lemkhwekati
 • wesive saNconga naNdzinisa
 • naMakhunga Ntekati.

Izithakazelo zakwa Masondo

 • Masondo
 • Nyambose
 • Donga
 • Dilika
 • Dingiswayo
 • Mthethwa
 • Jibe
 • Khubazi
 • Nina enageza ngobisi abanye begeza ngamanzi nina enakhetha abaweli nabayiwelayo
 • Nkonyane yenkosi nina enaphuza amanzi emichachazweni
 • Sondo lenyamazane
 • Mfolozi emnyama

Nhleko Clan Praises

Nhleko mlotha
Nyawo ezimhlophe mnambithe wena wase macebecebeni abanga khutshwa ngwane.

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: