Nozulu Clan Praises

{NoZulu} Uthukela,Mchumane,Mbanguba,Ukheswa, Mpangazitha, Macocobela yena onempundu ezincinci ezifuna uncanyiswa, Qhudeni, Umvelashe, Umathibane,Ungoza, Usonyangashe, Umakhonz’egoduka, Umfazi uncamcisa usana ngebele elinye, Uthukela umlambo ongawelwayo uwelwa ziinkonjane zodwa, zona zidlisela ngamaphiko, Ukheswa ka Nozulu, Umthembu owamfenguza kwaXhosa. AAAAAAAAAAH!!!!!!! NOZULU.

Zizi Dlamini

Zizi, Dlamini,Ngxibinoboya ungayixhwitha uzogodola,Lamyeni,Fakade ,Ndosi,Ziz’elimnyama neenkomozalo,Into ka Lunika Isizukulwana Sika Maphuthuma Sika Xesi ,Sika Gobo, Sika Gubhuza

Zikhona izikibha ezinhle zakwa-Dlamini: 061 868 5163

Izithakazelo zakwa Mhlanga

 • Mhlanga Khabako
 • Nina bakwaNkhomo
 • lekhabako yaboLanga wa
 • Mkhuhlakhuhla,
 • wasidvwaba silutfuli,
 • lowakhwela Lubombo
 • ngekuhlehletela,
 • waGabigabi lelingadliwa
 • ngulabasha,
 • lelidliwa ngulabadzala
 • bodvwana,
 • Jokojokwana,Gasela
 • lowadvonsela’emakhosi
 • eNshongweni.
 • Nine baka Gidzagidza
 • lowagidza egumeni
 • lemkhwekati
 • wesive saNconga naNdzinisa
 • naMakhunga Ntekati.

Izithakazelo zakwa Masondo

 • Masondo
 • Nyambose
 • Donga
 • Dilika
 • Dingiswayo
 • Mthethwa
 • Jibe
 • Khubazi
 • Nina enageza ngobisi abanye begeza ngamanzi nina enakhetha abaweli nabayiwelayo
 • Nkonyane yenkosi nina enaphuza amanzi emichachazweni
 • Sondo lenyamazane
 • Mfolozi emnyama

DONGO CLAN

ABANTWANA BEGAZI, BASEBUKHOSINI, OMZOYI, ONONTANDA, ONOMANDLA, OSIWANA,OVEZI , OQHIDASHE, OMBUYISA. SIZUKULWANA SIKA DAKA KAMTOSE. SIZUKULWANA SESIZUKULWANA , MZUKULWANA KA NOTYWIDI NTOZIKA DINGANA ZIKAMAKULENI ,ZIKA’MZOYI ZIKA NONTANDA, BANTWANA BEGAZI LASEBUKHOSINI. NDINGU KHAYALETHU MAKULENI NDINGOWE’SENDE LIKA MNCEDISI MAKULENI, NDINGUMTANA WESINGXOBO OYIBONA ISEKUDE INKATHAZO SUKA ABASINEKELE ABENZI BOBUBI , CAMAGU NYATHENKULU !!!!

Izithakazelo zakwa Xaba

Xaba
Shwabade
Nonkosi
Owashwabadel’inkomo Ney’mpondo Zayo,
Washabadel’indlubu namakhasi.
Nina Abahlephul’isinkwa siyebandla
Bathi Sihleshulwe umtwana kanti Sihleshulwe NguMlandakazi
Mahlubi Amahle Anzipho Zimnyama Ngokuqhwayana!
Nonkos’omuhle Nonyawo Lwakhe!
Mbokozinde!
Mlotshwa!
Mthiyane!