Manyathi,
Senzela,
Donda,
Ndlanzi,
Ngongoma zomkhonto ezagogobala,
Jola,
Nqoba yeHlanti ,
Nina abehla entatshaneni zasemaqonqo,
Nyathi emnyama,
Amanqe adla ubunikilili,
Mgwaba,
Mbhense !