Manyathi,
Senzela,
Donda,
Ndlanzi,
Ngongoma zomkhonto ezagogobala,
Jola,
Nqoba yeHlanti ,
Nina abehla entatshaneni zasemaqonqo,
Nyathi emnyama,
Amanqe adla ubunikilili,
Mgwaba,
Mbhense !

Manyathi clans❤️

Izithakazelo: Nyathi Mbhense. Mgwaba. Nyath’eMnyama,ingaba mhlophe ifuze ekhaya koNina. Bhensela. Gwaba laZitha, Nina enidla niGwabelan’abasezitheni,nabasekhaya. Wena oweza ngomnyama,uNyezi ukhona. Wena Read more

Izitemo zako Nyathi

Manyathi, mdluli, mavimbesangweni, mgwaba, bhense, nyathi emnyama ingaba mhlophe ifuze ekhaya konina mlaba sontokozi ciyane ndela sindangonyezi sbindesimnyama njengenyongo yaso Read more