Banda,
Swande,
Landa elimhlophe bha,
Nsibande,
Goje,
Mdlanyoka waseziNtabeni zakwanodumiZulu owaphangel ‘Izimbile zaphuma emgedeni zasabalala kwaceb’ izizibaba
Ngoso!

Banda Clan Praises

Izithakazelo sakwaBanda Banda Swande Landa elimhlophe bha! Nsibande! Goje ! Mdlanyoka waseziNtabeni zakwanodumiZulu owaphangel 'Izimbile zaphuma emgedeni zasabalala. Kwaceb'izizibaba. Ngoso!

Izithakazelo zakwa Nsibande

Nsibande Clan Names Sibande Mdlanyoka Goje kuHlase wangwane Dzenga loncama netitfo takhe nkondlo lomnyama lombiwako