Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Banda,
Swande,
Landa elimhlophe bha,
Nsibande,
Goje,
Mdlanyoka waseziNtabeni zakwanodumiZulu owaphangel ‘Izimbile zaphuma emgedeni zasabalala kwaceb’ izizibaba
Ngoso!

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here